Swedish B vocabulary test 1

Test on vocabulary from 'Det stora mysteriet - pesten i Europa'

  • Created by: Charlotte
  • Created on: 05-04-13 20:07
dödlig sjukdom som är ovanlig i dag
pest
1 of 23
som lätt sprider sig
smittsam
2 of 23
försöka att inte komma nära
undvika
3 of 23
helt ha kontrollen över något
järngrepp
4 of 23
något som man inte kan förstå
gåta
5 of 23
plats där båtar ligger
hamn
6 of 23
på en båt
ombord
7 of 23
märke
fläck
8 of 23
göra så att allt står stilla
förlama
9 of 23
utan människor
öde
10 of 23
någon som har makt
makthavare
11 of 23
så stressad att man kann inte kan tänka klart
desperat
12 of 23
försök att få bort den som bestämmer
uppror
13 of 23
något som man bestämt ber om
krav
14 of 23
livssituation
levnadsvillkor
15 of 23
mycket våldsam
brutal
16 of 23
ansvar för ett fel eller brott
skuld
17 of 23
ge någon straff för ett brott
straffa
18 of 23
ett brott mot Guds vilja
synd
19 of 23
något som man slår med
piska
20 of 23
säga att det är någon annans fel
skylla
21 of 23
inte riktigt tro på något
tvivla
22 of 23
tiden omkring 400-1500 i Europa och i Norden 1000-1500
Medeltiden
23 of 23

Other cards in this set

Card 2

Front

smittsam

Back

som lätt sprider sig

Card 3

Front

undvika

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

järngrepp

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

gåta

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »