Maori

HideShow resource information
Tēnā koe, Ko Keighlee tōku ingoa. Tekau mā whitu ōku tau. Ka haere ahau ki te kura o Ngā Taiohine. He kōrero tuku iho nei nō tōku iwi, ko Ngāpuhi nui tonu. Ko te kaupapa o tōku tuhituhi ko te pakiwaitara nei o Rāhiri me ōna tama, ko Uenuku rāua ko Ka
1
1 of 10
Tērā tētahi rangatira, ko Rāhiri , ko ia te Ariki nui o Ngāpuhi nui-tonu e. E ai ki ngā kōrero , ko Rāhiri te tama o Tauramoko rāua ko Hauangiangi. Tokorua ōna wāhine . Ko Ahuiti te wahine tūtahi o Rāhiri . Nō Taumārere ia. Ka moe a Rāhiri rāua ko Ah
2
2 of 10
Ko Uenuku te tama o Rāhiri rāua ko Ahuiti. Ko ia te tama tuatahi. Nā wai rā , nā wai rā kua wehewehe rāua . I muri I tērā, ka haere a Rāhiri ki Whiria. Ka tae atu ia ki Whiria, aa ka tūtaki a Rāhiri ki a Whakaruru. E moetahi ana rāua . Ka moe rauatah
3
3 of 10
E tūtaki ana a Uenuku ki a Kaharau. Nāwai rā , I tipu haere i te tanuku i waenga ia Uenuku rāua ko Kaharau. Ka kōreroana a Rāhiri ki ōna tama “Kia tau te rangimārie , nā te mea, he whanaunga kōrua ”.
4
4 of 10
Nō Reira ko whakaae rāua , ā, ka whakatau te raru i waenga i a Uenukurāua ko Kaharau. Nā ngā tohutohu o Rāhiri , e hanga ana a Uenuku rāua ko Kaharau i tētahi whiri pāraharaha, ā , ka takaore ki te maunga o Whiria.
5
5 of 10
Kāore i roa i muri mai, e hanga ana a Rāhiri i tētahi manu aute. I tapririhia te whiri pāraharaha ki te manu aute. Ko Tuhoronuku, te ingoa o te manu aute. Kātahi ka rere te manu aute ki te rangi, engari, ka tau te manu aute i runga i tētahi rākau .
6
6 of 10
Arā , ka whakaingoatia taua rohe e Rāhiri , ko Whirinaki. Kātahi ka rere anōte manu aute ki te rangi, arā ka tau te manu aute i runga i te tahataha o tētahi awa, ā , i whakaīngoatia tāua awa, ko Taumārere .
7
7 of 10
Arā , ka rere anō te manu aute ki te rangi, heoi anō , ka tau te manu aute i runga i te tāone o tahuna. Nō reira, ko tēnei te rohe tauārai i waenganui i te rohe Hokianga me te rohe oTaumārere .
8
8 of 10
Nā te manu aute o Rāhiri i whakatau i te rohe tauārai nei. Hei whakakapi, nō Hokianga a Kaharau, nō Taumārere a Uenuku. nā wai rā nā wai rā, ka moetahi te tama o Kaharau ki te tamāhine o Uenuku, nō reira, kia tau te rangimārie i waenganui i ngā uri
9
9 of 10
He whakataukī o tēnei rohe: “Kātūtahi te tuakana me te teina”. He whakataukī ki tēnei mō te whakapapa me te whakakotahitanga ō Ngāpuhi .
10
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

2

Back

Tērā tētahi rangatira, ko Rāhiri , ko ia te Ariki nui o Ngāpuhi nui-tonu e. E ai ki ngā kōrero , ko Rāhiri te tama o Tauramoko rāua ko Hauangiangi. Tokorua ōna wāhine . Ko Ahuiti te wahine tūtahi o Rāhiri . Nō Taumārere ia. Ka moe a Rāhiri rāua ko Ah

Card 3

Front

3

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

4

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

5

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all Pakiwaitara resources »