A kommunikáció

HideShow resource information
kommunikáció
információcsere folyamata általában közös jelrendszer segítségével
1 of 5
kód
közvetíteni kívánt információ kommunikációs csatornán terjedni képes formája
2 of 5
csatorna
a közeg, amin át a jelek közlekednek (levegő, kábelek, elektromágneses hullámok)
3 of 5
kódolás
elkészül a felek között forgalmazott jel (pl. modemek: DA-átalakítás)
4 of 5
forrás:
szoftver/ember
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

közvetíteni kívánt információ kommunikációs csatornán terjedni képes formája

Back

kód

Card 3

Front

a közeg, amin át a jelek közlekednek (levegő, kábelek, elektromágneses hullámok)

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

elkészül a felek között forgalmazott jel (pl. modemek: DA-átalakítás)

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

szoftver/ember

Back

Preview of the back of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar ICT resources:

See all ICT resources »See all A kommunikáció és általános modellje resources »