The area

HideShow resource information
  • Created by: chloe
  • Created on: 12-05-13 14:39

Dw i’n byw yng nghwmbran. Yn fy marn i mae cwmbran yn le wych achos mae llawer o gyflesterau i bobl ifainc fel sinema, bowlio deg, canofan hamdden a parc. Dw i’n meddwl bod mae digon o gyflesterau i oedolion hefyd fel tarfanau, clwb nos a siopau. Mae llawer o sopau wahanol yn y dref fel primark, peacocks, river island a new look.

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »