anghydraddoldeb gender

?

ANGHYDRADDOLDEB GENDER

o fewn yr teulu

llafur domestig- anne oakley (1974) menywod yn dderbyn braidd ddim help gan eu gwr o fewn yr cartref a'r teulu - 15% yn helpu gydag gwaith ty ag 25% gydag gofal phlant.

Legal and general- mamau oedd yn gweithio'n llawn amser yn treulio 56 awr yn gwneud gwaith ty ag ofalu am phlant o gymharu gydag 31 awr yr oedd ddynion yn treulio (2006).

Dryden - yn eu astudiaeth ar 17 fenyw priod yn 1999 darganfyddodd mai'r ferched oedd efo'r prif cyfrifoldebau dros gwaith ty, hyd yn oed yr ddynion di-gwaith.

Duncombe ag marsden- hyn yn creu baich deuol i fenywod neu hyd yn oed shifft trifflyg!

nifer o oriau mae rhieni yn threulio ar tasgau domestig (legal and general 2013)

mam - 71 awr

tad - 53.5 awr

arolwg 'time use' (2005) 92% o fenywod o gymharu ag 77%  o ddynion yn gwneud gwaith

Comments

No comments have yet been made