Cynghanedd

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 08-12-12 11:24
View mindmap
 • Y Gynghanedd
  • Cynghanedd Lusg
   • Odlau Mewnol
    • Rhaid i'r ail odl dod o dan yr acen yn y gair olaf
    • e.e. Pwy a rif dywod Llifon?
  • Cynghanedd Sain
   • Dwy odl fewnol
    • Cytseiniad o flaen yr ail odl yn ateb y cytseiniad yn y gair olaf
     • 3 rhan iddo
    • e.e. Pwy rydd i lawr/ wyr mawr/ Mon
  • Cynghanedd Groes
   • Cytseiniad yn un hanner y linell yn ateb y cytseiniad yn y gair olaf
   • e.e Teg edrych/ tuag adre
  • Cynghanedd Draws
   • Tebyg i'r Groes
   • Dim ond dechrau a diwedd y linell sy'n ateb eu gilydd
    • Untitled

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »