Solomon a Gaenor

 • Created by: CMuse
 • Created on: 26-04-17 09:52
View mindmap
 • Solomon a Gaenor
  • Y Fam
   • Gaeor yn cael ei gwrthod gan ei chymuned, ei chapel.
   • Solomon yn cael mynd i weithio.
    • Pobl yn meddwl am ei fywyd O
     • "Don't ruin his life."
    • Y Fam yn cael ei gadael gyda'r Bachgen
   • Y Fam yn cael y bai am ddod yn feichiog.
    • "You have yourself made this situation."
  • Rhagrith cymdeithas
   • Iddewon yn cael eu beio am broblemau'r Cymry Cymraeg.
    • Pobl yn bod yn garedig ac yn gadael basged o fwyd.
     • Rhywyn yn gadael basged i'r Nain
     • Y gymuned yn rhoi pwysau ar bobl i ymddwyn yn ddrwg tra bod y da ynddynt yn gorfod ymddangos mewn ffyrdd cynnil.
  • Tlodi
   • Dim pres i gael dillad.
   • Dim ond digon o arian i yrru un plentyn i'r ysgol.
  • Crefydd
   • Gyrru Gaenor allan o'r Capel
    • Ei "chosbi" am faterion cymdeithasol trwy ei gwahardd o'r capel am 6 wythnos ac o'r Seiat am byth.
   • Defnyddio'r Capel fel fel llys.
    • Huws Person yn gwrthod Gres Elin - o dan bwysau gan y bobl.
     • Y gymuned yn rhoi pwysau ar bobl i ymddwyn yn ddrwg tra bod y da ynddynt yn gorfod ymddangos mewn ffyrdd cynnil.
   • Dynion fel Noah yn cael bod yn gyfrifol am safonau moesol y merched heb edrych ar eu safonau moesol hwy eu hunain.
    • Ffranc Bee hive yn cael aros yn yr Eglwys tra bod Gres yn cael ei gwrthod.
   • Pobl yn defnyddio'r Capel ar gyfer eu defnyddiau hwy eu hunain.
    • Noah'n dial ar Gaenor am gael cariad gwahannol iddo ef.
     • Pobl yn yr Eglwys yn mynd yno er mwyn gweld Gres Elin yn cael ei gwrthod.
      • Pobl ddim efo gwir ffydd, ond yn hytrach yn glynu at sefydliad sydd yn rhoi cymuned iddynt ac yn eu gwarchod rhagddynt eu hunain.

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Darllen Synoptig resources »