sociologysts

HideShow resource information
THEORI LABELU
1960au rhannau o'r gymdeithas yn gyfrifol am gymdeithasoli pobl i huniaethau a all gael canlyniadau negyddol. e.e Athrawon yn labelu plant: 'twp'
1 of 5
HOWARD BECKER
Theori Rhyngwithiad Symbolaidd
2 of 5
ASTUDIAETH MALINOWSKI
Ynys Trobriand, bechgyn ifanc yn lladd eu hun am cael eu gyhuddo'n gyhoeddus o losgach = ymateb cymdeithasoli weithred arwain at labelu
3 of 5
ASTUDIAETH REISS
Buteiniaiad Gwrywaidd. Rhyw = Gwaith cadw'e delwedd o'u hyn fel bechgyn hetrorywiol
4 of 5
ASTUDIAETH CICOUREL
Ystradebau y system cyfiawnder. Ystadegau Swyddogol = Ystradebau'r Heddlu
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Theori Rhyngwithiad Symbolaidd

Back

HOWARD BECKER

Card 3

Front

Ynys Trobriand, bechgyn ifanc yn lladd eu hun am cael eu gyhuddo'n gyhoeddus o losgach = ymateb cymdeithasoli weithred arwain at labelu

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Buteiniaiad Gwrywaidd. Rhyw = Gwaith cadw'e delwedd o'u hyn fel bechgyn hetrorywiol

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Ystradebau y system cyfiawnder. Ystadegau Swyddogol = Ystradebau'r Heddlu

Back

Preview of the back of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Sociological theory resources »