Sgwrs Alis a Llywelyn Act 3

?
  • Created by: SJ
  • Created on: 14-03-23 23:20
LLYWELYN: Welodd hi mono fo ers blwyddyn, Mi wn i hynny, ferch…Ydy dy feistres yn iach?
ALIS: Mor iach ag y gall hi fod, syr, wedi blwyddyn o garchar.
1 of 13
LLYWELYN: Neilltuaeth, nid carchar. Cafodd bopeth ond ei rhyddid.
ALIS: Do, syr, fe gafodd bopeth on ei rhyddid.
2 of 13
ALIS: Fe briododd yr arglwydd Dafydd. Doedd ei fam o ddim yn y briodas. Nac yn arwain dawnsio’r neithior. Gadwyd hi gyda’i hatgofion.
ALIS: Mae hi wedi newid, f’arglwydd
3 of 13
LLYWELYN: Mae pawb yn newid…mae dicter a dial yn newid.
LLYWELYN: Sut y newidiodd dy feistres? Pa newid a welaist ti?

ALIS: Churodd hi mono fi ers blwyddyn gron?
4 of 13
ALIS: F’arglwydd, roedd hi’n ifanc ei hysbryd cyn ei charchar.
LLYWELYN: Crogi Gwilym Brewys a’i crinodd hi, Aeth ei nwyfiant hi gyda Gwilym i gwlwm rhaff.
5 of 13
LLYWELYN: Maddau i mi. Un o’m teulu i oedd ef; Fe’i lladdwyd ger Castell Baldwyn; bachgen dewr.
ALIS: Unwaith y gwelais i o cyn fy rhoi iddo’n wraig; Yna, wedi pythefnos gyda’n gilydd daeth y rhyfel.
6 of 13
ALIS: Aeth yntau a welais i mono fo wedyn. Mae’r cwbwl erbyn heddiw fel breuddwyd llances.
LLYWELYN: Ond breuddwyd, nid hunllef.
7 of 13
ALIS: Yn y bore bach. Rhois i iddo gwpanaid o lefrith poeth o deth yr afr A chael cusan llaethog yng nghanol chwerthin milwyr.
ALIS: Pythefnos, a’r cwbl ar ben. Roeddem ni’n dechrau nabod ein gilydd.
8 of 13
LLYWELYN: Dechrau nabod ei gilydd mae pob gwr a gwraig. Boed bythefnos neu ugain mlynedd.
LLYWELYN: Rhodd enbyd yw bywyd i bawb.
9 of 13
ALIS: Hyd yn oed i dywysog?

LLYWELYN: Onid dyn yw tywysog, ferch?
ALIS: Byddai’n help iddi gael clywed. Mae rhyfel a chynghreirio a holl brysurdeb teyrnasu yn gae o gwmpas tywysog, mae ei fawredd ar wahan.
10 of 13
ALIS: Ond i ni ferched, ie i ferch o frenhines, Greddf mam yw gwraidd pob cariad, a chyntaf anedig gwraig yw’r gwr priod y rhoddir hi iddo yn eneth;
LLYWELYN: Bod yn wan yw bod yn ddynol; dyna dy ergyd di? (DIHAREB)
11 of 13
ALIS: Plentyn oedd Gwilym Brewys, syr, plentyn bach.
LLYWELYN: A phlant bychain sy’n mynd i deyrnas serch.
12 of 13
LLYWELYN: Oes sibrwd yn y llys?

ALIS: Eich bod chi eto ar gychwyn rhyfel yn erbyn Brenin Lloegr.

LLYWELYN: Mae hynny i’w setlo heddiw gan dy feistres; Hi sydd i ddewis, rhyfel neu dranc i Wynedd.
LLYWELYN: Mae tynged Cymru yn ei dwylo hi.
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

LLYWELYN: Neilltuaeth, nid carchar. Cafodd bopeth ond ei rhyddid.

Back

ALIS: Do, syr, fe gafodd bopeth on ei rhyddid.

Card 3

Front

ALIS: Fe briododd yr arglwydd Dafydd. Doedd ei fam o ddim yn y briodas. Nac yn arwain dawnsio’r neithior. Gadwyd hi gyda’i hatgofion.

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

LLYWELYN: Mae pawb yn newid…mae dicter a dial yn newid.

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

ALIS: F’arglwydd, roedd hi’n ifanc ei hysbryd cyn ei charchar.

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Siwan resources »