Mikrobiologi 1

  • Created by: zaishiii
  • Created on: 07-04-15 20:08
Pneumokock orsakar:
Akut mediaotit (öroninflammation), mastoidit, sinuit (bihåleinflammation), pneumoni (lunginflammation), sepsis (blodförgiftning), meningit (hjärnhinneinflammation)
1 of 10
Haemophilus
Krävande bakterier, dras mot blod, svår odlade, anpassade till oss, måste ha rätt miljö för att växa.Små gramnegativa stavar. Tillhör normalfloran i mun och svalg. Orsakar ibland opportunistiska infektioner.
2 of 10
Haemophilus influenzae & Haemophilus ducreyi
Luftvägar & STI
3 of 10
Haemophilus influenzae
kapsel (a-f), kan inte vara helt vaccinerat mot den eftersom den har olika kapslar, sedan 1992 vaccineras mot typ b-kapseln (hjärnhinneinflammationer)
4 of 10
Haemophilus influenzae orsakar:
Konjuktivit, sinuit, epiglottit (struplocket svullnar) - patienten har svårt att andas och gör ont i halsen, pneumoni, sepsis, meningit, osteomyelit (benröta)
5 of 10
Etmoiditit
farligare fall av bihåleinflammation
6 of 10
Moraxella Catarrhalis
Gramnegativ diplokock, ger infektion i öronen, den ger inte upphov till svåra infektioner men den bildar betalaktamas som bryter ner pencillin, leder till bronkit, rethosta
7 of 10
Corynebacterium spp
Grampositiva stavar, bildar inte sporer, hittas i hud och ibland på slemhinnor, diphterium ger upphov till diffteri
8 of 10
Corynebacterium diphteriae
den producerar ett mycket giftigt exotoxin, men vi använder detta toxin för att försvara oss mot infektioner, man förändrar toxinet så att den ger upphov till antikroppar, när man vaccineras så vaccineras man mot toxinet
9 of 10
Corynebacterium diphteriae symptom:
Halsont, feber, allmänt sjuk, en vit beläggning läggsöver tonsiler som inte läkaren kan ta bort
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

Krävande bakterier, dras mot blod, svår odlade, anpassade till oss, måste ha rätt miljö för att växa.Små gramnegativa stavar. Tillhör normalfloran i mun och svalg. Orsakar ibland opportunistiska infektioner.

Back

Haemophilus

Card 3

Front

Luftvägar & STI

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

kapsel (a-f), kan inte vara helt vaccinerat mot den eftersom den har olika kapslar, sedan 1992 vaccineras mot typ b-kapseln (hjärnhinneinflammationer)

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Konjuktivit, sinuit, epiglottit (struplocket svullnar) - patienten har svårt att andas och gör ont i halsen, pneumoni, sepsis, meningit, osteomyelit (benröta)

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Nursing resources:

See all Nursing resources »See all Microbiology resources »