Mewnanadlu

?
  • Created by: maredjz
  • Created on: 15-05-17 14:46
Llengig a'r cyhyrau rhyngasennol yn
Cyfangu
1 of 6
Cas yr asennau yn
Symud allan ac i fyny
2 of 6
Cyfaint y thoracs
yn cynyddu
3 of 6
Y llengig yn
symud i lawr
4 of 6
Gwasgedd aer tu fewn i'r thoracs
yn is 'na gwasgedd yr aer tu allan i'r corff
5 of 6
Mae aer bob amser yn llifo o
man gwasgedd uchel i man gwasgedd isel
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Cas yr asennau yn

Back

Symud allan ac i fyny

Card 3

Front

Cyfaint y thoracs

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Y llengig yn

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Gwasgedd aer tu fewn i'r thoracs

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Variation and reproduction resources »