fjjf

HideShow resource information
Cynnwys pennill 1
Cofia Bryan Martin Davies yn ol iw fachgendod ac at y wibdaeth o’r cwm i lawr i draeth Abertawe – Roedd Sadwrn y trip yn ddiwrnod llawn hwyl, yn ddiwrnod glas. Glas y mor a glas awyr braf.
1 of 6
Cynnwys pennill 2
Pan fydden nhw’n cyrraedd glan y mor, fe fyddai’n ddigon o ryfeddod. Cychod, cestyll, cloc allan o flodau – gwahanol iawn i’w fywyd arferol ym mrynaman.
2 of 6
Cynnwys pennill 3
Pe baen nhw’n ffodus fe gaent fynd am dro yn y “pensil goch o dren” o Abertawe i’r Mwmbwls. Pleserau syml oedd ganddynt ond Mae holl naws y pennill cyntaf yn dweud wrthym mor arbennig oedd y tripiau yma am y dydd. Mae yna bwrlwm ac egni frwdfwydig.
3 of 6
Cynnwys pennill 4
Yn yr ail bennill gwelwn y bardd yn “yfed” yr olygfa – y dwr a’r awyr eang a holl gyffro’r byd diethr hwn. Mae’n nhw’n cael gwledd yma – eu “llygaid newynog yn syllu’n awchus ar fwrdd y mor”. A theimlwn bod y wledd weledol yn eu digoni.
4 of 6
Cynnwys pennill 5
Gwelant y gwylanod prysur yn hedfan yn yr awyr a sylwant ar y llongau a daeth o weldydd pell a rhamantus y gorllewin yn gorffwys yn y porthladd o dan y craeniau tal. Mae’r cyfan wedi cyfareddu y bachgen o’r pentref glofaol ben pella’r cwm.
5 of 6
Cynnwys pennil 6
Cofia rhain fel "sadurnau'r syndod" roedd gwefr y profiad o ddianc i fyd agored a chyffrous y ddinas glas mor yn drawiadol iawn i Bryan. Cyfeiria ato'i hun a'i gyfeillion fel "ffoaduriad undydd, brwd" yn dianc am ddiwrnod yn unig i waith caled a bywy
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Cynnwys pennill 2

Back

Pan fydden nhw’n cyrraedd glan y mor, fe fyddai’n ddigon o ryfeddod. Cychod, cestyll, cloc allan o flodau – gwahanol iawn i’w fywyd arferol ym mrynaman.

Card 3

Front

Cynnwys pennill 3

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Cynnwys pennill 4

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Cynnwys pennill 5

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Applied Information & Communication Technology resources:

See all Applied Information & Communication Technology resources »See all hjm resources »