Afrikaans. Name van Plekke

?
  • Created by: Robyn_dw
  • Created on: 21-05-14 14:16
Waar die boer druiwe plant
wingerd
1 of 12
Waar boompies en struiken gekweek word
kwerkery
2 of 12
Waar ons vir n dokter wag
wagkamer
3 of 12
Waarheen ons gaan as ons baie siek is
hospitaal
4 of 12
Waar ons medisyne op voorskrif koop
apteek
5 of 12
Waar ons wilde diere in hul natuurlike omgewing sien
wildtuin
6 of 12
Waar ons na wilde diere in n hokken kak kyk
dieretuin
7 of 12
Waar ons na lewendige visse kan kyk
akwarium
8 of 12
Waar ons boeke kan koop
bibilioteek
9 of 12
Waar ons seels kan koop
poskantoor
10 of 12
Waar boeken gedruk word
drukkery
11 of 12
Waar ons fotos ontwikkel word
donkerkamer
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

Waar boompies en struiken gekweek word

Back

kwerkery

Card 3

Front

Waar ons vir n dokter wag

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Waarheen ons gaan as ons baie siek is

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Waar ons medisyne op voorskrif koop

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

Dave Jr

Report

nice

Dave Jr

Report

**** my ***

Similar Afrikaans resources:

See all Afrikaans resources »See all Name van Plekke resources »