Afrika

?
  • Created by: bmach
  • Created on: 26-03-15 15:21
Jaké dvě litosferické desky tvoří Afriku?
somálská a africká
1 of 26
Co dělají litosferické desky?
odsouvají se od sebe
2 of 26
Co je mezi litosferickými desky?
Východoafrická příkopová propadlina
3 of 26
Co je nejnižší místo v Africe?
Proláknina assalská
4 of 26
Kde je nedostatek vody?
na Sahaře
5 of 26
Jak se přezdívá Africe?
černý kontinent
6 of 26
Afrika je _____ region
nejchudší
7 of 26
Jaký průplav tvoří hranice?
Suelský průplav
8 of 26
Co je nejvodatnější řeka Afriky?
Kongo
9 of 26
Co je nejdelší řeka Afriky?
Nil
10 of 26
V jakém pásmu leží Afrika?
v tropickém a subtropickém
11 of 26
Jaká část Afriky leží v subtropickém a tropickém pásmu?
Sever a jih leží v subtropickém, zbytek Afriky leží v tropickém pásmu
12 of 26
Co je nejteplejší místo v Africe?
Aziziya
13 of 26
Co je nejchladnější místo v Africe?
Ifrane
14 of 26
Vyjmenuj velkou pětku zvířat.
lev, buvol, slon, levhart, hroch, nosorožec
15 of 26
Vyjmenuj nějaké zástupce rostlin.
mahagon, bambus, baobab...
16 of 26
Co je dezertifikace?
rozšiřování pouští
17 of 26
Co je deforestace?
kácení deštných pralesů
18 of 26
Kolik obyvatelů má Arika?
Afrika má přes miliardu lidí
19 of 26
Jaké rasy bydlí kde?
běloši bydlí v saharské Africe, černoši v subsaharské Africe
20 of 26
Kde jsou jaké náboženství?
muslimové, arabové, berbeři.. v saharské africe, křestané, fulbové, niloti... v subsaharské africe
21 of 26
Co je sahel?
přechodná oblast mezi saharskou a subsaharskou afrikou
22 of 26
Jaké státy patří do Sahelu?
např. Niger, Čad, Mali, Mauritánie, Sudán, Somálsko
23 of 26
Jaká rasa žije v saharské africe?
europoidní
24 of 26
Na jaké druhy dělíme státy?
ropní státy, zemědělské státy a cestovní ruch
25 of 26
Jaký kov se těží jenom v Kongu?
koltan a cínovec
26 of 26

Other cards in this set

Card 2

Front

Co dělají litosferické desky?

Back

odsouvají se od sebe

Card 3

Front

Co je mezi litosferickými desky?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Co je nejnižší místo v Africe?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Kde je nedostatek vody?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Afrika resources »