Schimburile de substante prin membrana celulara

HideShow resource information
  • Created by: icamui1
  • Created on: 02-02-15 16:15

FORTELE PASIVE

Difuzia = fenomenul prin care moleculele a doua substante (gazoase sau lichide) puse in contact se deplaseaza de la o concentratie mai mare spre o concentratie mai mica

=> intrepatrundere a substantelor, egalizarea concentratiilor

Osmoza = fenomenul prin care moleculele unei substante aflata in solutie traverseaza membrana semipermeabila si se deplaseaza intr-un singur sens, de la concentratie mare la concentratie scazuta (moleculele trec prin membrana pana la repartitia lor egala pe cele doua fete)

Presiunea osmotica - datorata de diferentele de concentratie a substantelor de pe cele doua fete ale membranei (faciliteaza osmoza)

Turgescenta - cresterea volumului celulei datorita cresterii presiunii continutului celular asupra membranei, care fiind elastica se intinde…

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Celula resources »