Procariote

HideShow resource information
  • Created by: icamui1
  • Created on: 26-10-14 16:38

PROCARIOTE

  • apar la bacterii si algele albastre-verzi
  • primele celule, aparute acum 3-4 miliarde ani
  • structura simpla,de ordinul milimicronilor, sferice/cilindrice, slab compartimentate
  • au 3 000 proteine
  • foarte raspandite deoarece au o mare capacitate adaptiva (pot fi aerobe/anaerobe, autotrofe/heterotrofe); ocupa cele mai variate medii.
  • metabolism mult mai intens decat la eucariote datota valorii ridicate a raportului suprfata-volum si a numarului mare de substante pe care le catabolizeaza
  • pot metaboliza anumite substante exclusiv (detergenti, cauciuc, petrol, subst toxice)
  • durata…

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Celua resources »