Saol na Scoile revision cards

these cards will help you revise the paragraphs for the controlled assessments on Saol na Scoile

Déan cur síos ar an scoil:

·      Ainm na scoile- tá mé ag freastal ar Coláiste na Croise/Coláiste na Croise Naofa an t-ainm atá ar mo scoil/ Is dalta scoile mé I gColáiste na Croise Naofa. Tá mo chara ag freastal ar …………..

1 of 14

• Cinéal scoile

·      is scoil Caitliceach í/ is scoil idir buachaillí agus cailiní í/ is Meánscoil í agus is scoil chuimsitheach í. Is scoil ………… i scoil mo chara.

2 of 14

• Líon na ndaltaí/ múinteoirí

·      Tá mille go leith dalta sa scoil./ Tá mille cúig céad scolaire ag freastal ar an scoil./ tá thart fa mille cúig céad páistí sa scoil seo.  Tá thart fá céad múinteoir sa scoil. Agus tá thart fá caoga foireann neamhtheagasc sa scoil.

3 of 14

• Aiseanna na scoile

·      tá neart/ cúid mhór/ a lann áiseanna sa scoil seo. Tá bialann mhór, trí halla spoirt nua aimseartha, halla tionól, leachtlann, leabharlann, deich seomra ríomhaireachta, seomraí cleachtadh ceol, cúirteanna leadóige, dhá pairceanna peil ghaelach, páirc peile, agus páirc Astroturf.

4 of 14

• Na rudaí is maith leat/ nach maith leat agus cad

·      Bhuel is maith liom an bialann mar tá rogha maith de bhia ann. Ní maith liom nach bhfuil taisceadáin sa scoil. Tá cuid de na múinteoirí ró-dhian.

5 of 14

• Clubanna i ndiaidh na scoile

·       tá /cuid mhór/a lann/ rogha maith de/neart  clubanna iar-scoile.

Tá club siúlóide; club Béarla; club leabharlainne; club obair bhaile; club Mata; Cumann Gaelach; Club Dramaíochta; Club Ceoil; Club Eolaíochta; Club Ríomhaireachta agus an Club Reathaíochta

6 of 14

Cad iad na habhair a dhéanann tú ar scoil?

·      Tá mé ag foghlaim/ faoi láthair tá mé ag déanamh/ Déanaim na habhair seo sa scoil….

Béarla; Gaeilge; Teagasc Chríostaí; Eolas Teicneolaíochta; Foghlaim do Shaol is Oibre; Forbairt Pearsanta; Corp Oiliunt( Oideachais); Eolaíocht; agus Mata isl- add more subjects

7 of 14

subject preferences

Is maith liom ……………… agus …………….. ach is í ……………….. an t-abhar scoile is fearr liom mar tá sé suimiúl/ speisiúl agus tá an múinteoir go deas. Is fuath liom …….. mar tá sé leadranach.

8 of 14

• An bhliann seo chugainn

An bhliann seo chugainn beidh mé sa darna bhliann ar scoil mar is iar dálta Ghaelscoil mé.

9 of 14

Déan cur síos ar ghnáthlá scoile:

·      Tosaíonn lá scoile ar fiche go dtí a naoi le rang foirme. Críochnaíonn lá scoile ar ceathrú i ndiaidh a trí.Tosaíonn scoil mo chara ar a naoi a chlog agus críochnaíonn a scoil ar leath i ndiaidh a trí.

10 of 14

sos agus ranganna gach lá

·      Bíonn sos ann idir a haon déag a chlóg go ceathrú i ndiaidh a haon déag agus bíonn am lóin ann ar ceathrú go dtí a haon.

·      Gach lá tá deich rang ann.

Seacht rang ar maidin agus trí rang i ndiaidh an lón.

·      Maireann rang leathuair ach maireann rang a seacht agus rang a deich daichead bomaite.

11 of 14

how to get to school?

·      Téim ar scoil sa charr gach lá ach in amanna siúilim ar scoil.Téann mo chara ar scoil ar an bhus.

12 of 14

sos agus lón

·      Ag am sosa ithim úll agus labhraim le mo chairde. Ag am lón téim go dtí an bialann agus ithim sceallóga. Téim amach go chlós na scoile agus imrim cluichí le mo chairde.

13 of 14

conclusion

·      Is maith liom mo scoil go mór agus is brea le mo chara a scoil.

 

Slán go fóill

 

 

.......................(signature)

14 of 14

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »