Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
Saol na scoile: Controlled assessment

Déan cur síos ar an scoil:
Ainm na scoile tá mé ag freastal ar Coláiste
na Croise/Coláiste na Croise Naofa an tainm
atá ar mo scoil/ Is dalta scoile mé I gColáiste
na Croise Naofa
Cinéal scoile is scoil Caitliceach í/ is scoil
idir buachaillí…

Page 2

Preview of page 2
Clubanna i ndiaidh na scoile: tá /cuid mhór/a
lann/ rogha maith de/neart clubanna
iarscoile.
Tá club siúlóide club Béarla club
leabharlainne club obair bhaile club Mata
Cumann Gaelach Club Dramaíochta Club
Ceoil Club Eolaíochta Club Ríomhaireachta
agus an Club Reathaíochta
Tá clú agus cáil ar an scoil maidir le ceol…

Page 3

Preview of page 3
múinteoir go deas. Is fuath liom ........ mar tá sé
leadranach.

An bhliann seo chugainn ba mhaith liom
teacht ar áis agus /Ard leibhéil a dhéanamh/
déanfaidh mé Sláinte agus Curam soisialta./
An bhliann seo chugainn rachainn go dtí an
Ceardscoil agus déanfaidh mé curam páistí.

Part 3: Déan cur…

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »

Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
Saol na scoile: Controlled assessment

Déan cur síos ar an scoil:
Ainm na scoile tá mé ag freastal ar Coláiste
na Croise/Coláiste na Croise Naofa an tainm
atá ar mo scoil/ Is dalta scoile mé I gColáiste
na Croise Naofa
Cinéal scoile is scoil Caitliceach í/ is scoil
idir buachaillí…

Page 2

Preview of page 2
Clubanna i ndiaidh na scoile: tá /cuid mhór/a
lann/ rogha maith de/neart clubanna
iarscoile.
Tá club siúlóide club Béarla club
leabharlainne club obair bhaile club Mata
Cumann Gaelach Club Dramaíochta Club
Ceoil Club Eolaíochta Club Ríomhaireachta
agus an Club Reathaíochta
Tá clú agus cáil ar an scoil maidir le ceol…

Page 3

Preview of page 3
múinteoir go deas. Is fuath liom ........ mar tá sé
leadranach.

An bhliann seo chugainn ba mhaith liom
teacht ar áis agus /Ard leibhéil a dhéanamh/
déanfaidh mé Sláinte agus Curam soisialta./
An bhliann seo chugainn rachainn go dtí an
Ceardscoil agus déanfaidh mé curam páistí.

Part 3: Déan cur…

Comments

No comments have yet been made