Saol na Scoile

Saol na scoile bullet points

HideShow resource information
Preview of Saol na Scoile

First 241 words of the document:

Saol na scoile: Controlled assessment
Déan cur síos ar an scoil:
Ainm na scoile tá mé ag freastal ar Coláiste
na Croise/Coláiste na Croise Naofa an tainm
atá ar mo scoil/ Is dalta scoile mé I gColáiste
na Croise Naofa
Cinéal scoile is scoil Caitliceach í/ is scoil
idir buachaillí agus cailiní í/ is Meánscoil í
agus is scoil chuimsitheach í
Líon na ndaltaí/ múinteoirí Tá mille go leith
dalta sa scoil./ Tá mille cúig céad scolaire ag
freastal ar an scoil./ tá thart fa mille cúig céad
páistí sa scoil seo. Tá thart fá céad múinteoir
sa scoil. Agus tá thart fá caoga foireann
neamhtheagasc sa scoil.
Aiseanna na scoile tá neart/ cúid mhór/ a
lann áiseanna sa scoil seo. Tá bialann mhór,
trí halla spoirt nua aimseartha, halla tionól,
leachtlann, leabharlann, deich seomra
ríomhaireachta, seomraí cleachtadh ceol,
cúirteanna leadóige, dhá pairceanna peil
ghaelach, páirc peile, agus páirc Astroturf.
Na rudaí is maith leat/ nach maith leat agus
cad chuige? Bhuel is maith liom an bialann
mar tá rogha maith de bhia ann. Ní maith liom
nach bhfuil taisceadáin sa scoil. Tá cuid de na
múinteoirí ródhian.

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Clubanna i ndiaidh na scoile: tá /cuid mhór/a
lann/ rogha maith de/neart clubanna
iarscoile.
Tá club siúlóide club Béarla club
leabharlainne club obair bhaile club Mata
Cumann Gaelach Club Dramaíochta Club
Ceoil Club Eolaíochta Club Ríomhaireachta
agus an Club Reathaíochta
Tá clú agus cáil ar an scoil maidir le ceol
agus spórt. Tá ceolfhoireann iontach maith
sa scoil agus tá cór sinsearach agus
sóisearach sa scoil freisin.
Tá foireann sacar an mhaith sa scoil. Bhain
an foireann faoi sé déag na mban Corn
Uladh.…read more

Page 3

Preview of page 3

Here's a taster:

úinteoir go deas. Is fuath liom ........ mar tá sé
leadranach.
An bhliann seo chugainn ba mhaith liom
teacht ar áis agus /Ard leibhéil a dhéanamh/
déanfaidh mé Sláinte agus Curam soisialta./
An bhliann seo chugainn rachainn go dtí an
Ceardscoil agus déanfaidh mé curam páistí.
Part 3: Déan cur síos ar ghnáthlá scoile:
Tosaíonn lá scoile ar fiche go dtí a naoi le
rang foirme. Críochnaíonn lá scoile ar ceathrú
i ndiaidh a trí.…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »See all resources »