Cymraeg

?
  • Created by: x_cezzy_x
  • Created on: 20-02-20 13:27

Arddodiaid

Yr Arddodiaid yw - am, ar, at, gan, dros, drwy, wrth, dan, heb, hyd, i, o.

Rydym yn treiglo'n feddal ar ol arddodiad.

1 of 7

Treiglad Meddal

Mae'r treigladau meddal yn cynnwys - p-b, t-d, c-g, b-f, d-dd, g-/, ll-l, rh-r, m-f.

Rydym yn treiglo'n feddal ar ol "ei" gwrywaidd.

Mae ansoddair yn treiglo'n feddal yn dilyn "yn".

2 of 7

Treiglad Trwynol

Mae'r treiglad trwynol yn cynnwys:  p-mh, t-nh, c-ngh, b-m, d-n, g-ng.

Mae rhaid treiglo'n trwynol ar ol "fy".

Mae enwau llefydd yn treiglo'n trwynol yn dilyn "yn".

3 of 7

Treiglad Llaes

Mae'r treiglad llaes yn cynnwys: p-ph, t-th, c-ch.

Mae rhaid treiglo'n llaes ar ol "ei" benywaidd.

4 of 7

Y Fannod

Mae'r fannod yn cynnwys: y, yr ac 'r.

Mae rhaid ddefnyddio "y" o flaen ac ar ol llyfariaid. (ee. gweld y cath)

Mae rhaid defnyddio yr os mae y gair nesaf yn dechrau gyda llafariad (a, e, i, o, u, w, y) ac hefyd "h" (ee. cael yr wy)

Mae rhaid defnyddio 'r ar ol llyfariad. (ee. cerdded heibio'r gwely.)

5 of 7

Yr wyddor

Yr wyddor yw: 

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T U W Y

6 of 7

Person Gwahanol

Mae rhaid adio darnau i diwedd y berfenw i gallu ei bersonoli, fel hyn:

Berfenw: Am

Amdana i 

Amdanat ti

Amdano fe

Amdano hi

Amdanon ni 

Amdanoch chi

Amdanyn nhw

7 of 7

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »See all Treiglo resources »