L'apòstrof- Català Year 9

HideShow resource information

Qué significa?

L'apòstrof és un signe ortogràfic que indica que s'ha elidit una vocal de l'article singular (el, la), de l'article personal (en, na) o de la preposició de.

1 of 10

La Norma de l'apostrofació

Els articles el i la s'apostrofen davant d'un mot que comença per vocal o hac.

Exemples: 

l'animal

l'home


2 of 10

Devant de Xifres Númeriques

També s'apostrofen paraules que comensen per vocal i sont xifres.

Exemples:

l'1 de maig

l'11 d'abril

3 of 10

Excepcions

També s'apostrofa devant d'una essa inicial seguida de consonant.

Exemples: 

l'Steven Spielberg

4 of 10

Les Excepcions

No s'apostrofen devant de paraules que comencen per hac aspirada.

Exemples:

El hall

La hansa

5 of 10

Les Excepcions 2

No s'apostrofen si comensen per una i o una u que formen un diftong creixent.

Exemples:

el ioga

la iaia

6 of 10

Excepcions de l'article femení

Les que afecten només a l'article femení la, que no s'apostrofa:

1. Devant d'una paraula que cemoença per i o u àtones, precedida o no d'hac.

Exemples:

La unitat

La història

2. Devant del nom de les lletres.

Exemples:

La efa

La ena

7 of 10

Excepcions de l'article femení 2

3. Devant de mots que començen per a- i que podrien generar confusions.

Exemples:

La asimetria (per distimguir-la de la simetria)

4. Davant d'alguns mots concrets.

Exemples: 

La ira

La una (hora)

8 of 10

En i De

En i de segueixen les mateixes normes que el. Tenen les mateixes excepcions.

Exemples:

n'Albert

d'aire

En Hans

de iode

9 of 10

Na

Na segueix les mateixes normes que la.

Exemples:

n'Elisenda

na Irene

10 of 10

Comments

No comments have yet been made

Similar Language resources:

See all Language resources »See all L'apòstrof resources »