Hanes

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 21:52

Paratoadau ar gyfer Rhyfel

  • 1938 - Cytundeb Munich. Prydain yn cynyddu gwariant ar y lluoedd arfog.
  • Gwario ar yr RFA.
  • Cyfres o orsafoedd Radar yn cael eu hadeiladu. Rhybuddio ymosodiad wayr o'r cyfandir.
  • Hyfforddwyd mwy o filwyr.
  • Ffatrioedd yn dechrau cynhyrchu arfau.
  • Trefniadau ar gyfer ymgilio.
  • 1939 - Amlwg bod Prydain wedi troi'i cefn ar dyhuddo.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »