Hanes

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 21:33

Y Polisi Dyhuddiad

Chamberlain yn Prif Weinidog rhwng 1937 a 1940.

Y polisi dyhuddiad

  • Ceisio dod i ddaealltwriaeth efo Hitler mewn lle ei wrthwynebu'n agored.
  • Ceisio atal Rhyfel Byd arall, Cofio'r dioddefaint daeth gyda'r Rhyfel Byd Cyntaf. Credu bydd Ewrop yn cael ei dinistrio mewn Rhyfel Byd arall.
  • Ceidwadwyr fel Chamberlain eisiau osgoi rhyfela yn Ewrop. Pwysig amddiffyn yr Ymerodaeth ar draws y byd.
  • Mudiad heddwch ymysg pobl ifanc. Credu mewn datrys anghydfod rhyngwladol trwy Gynghrair y Cenhedloedd.
  • Blaid Llafur o blaid gwario pres ar helpu'r tlodion. Dim gwario pres ar lluoedd arfog.
  • 1938 - Posibl bod dim dewis gan Chamberlain yn ei cyfarfod gyda Hitler. Prydain dim yn barod.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »