Hanes

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 18:31

Polisi Tramor yr Almaen (2)

5. Medi 1938 - Hawliodd yr Almaen y Sudetenland.

  • Gwrthododd Tsecoslifacia oedd yn berchen ar y Sydetendland. Disgwyl i Ffrainc a Phrydain ei hamddiffyn.
  • Prydain - Cynhaliodd Chamberlain 3 cyfarfod gyda Hitler.
  • Medi 29ain - Cyfarfod olaf yn Muncih. Prif Weinidog Ffrainc a Chamberlain yn cytuno dylai'r Almaen cael y Sudetenland.
  • Hitler wedi addo i beidio hawlio mwy o dir. Chamberlain yn cael 'darn o bapur'. Obeithiodd bydd yn sicrhau 'heddwch yn ein dyddiau ni'.

6. Mawrth 1939 - Dinistriodd yr Almaen weddill o Tsecoslofacia.

  • Rhan orllweinol yn dod yn rhan o'r Almaen.
  • Sefydlwyd 'llywodraeth pyped' yn Slofacia.
  • Prydain - Gweld bod y polisi o ddyhuddo wedi methu. Danfonwyd rhybudd terfynol i Hitler gyda Ffrainc.

7. Medi 1939 - Yr Almaen yn ymosod ar Wlad Pwyl.

  • Prydain - Deuddydd wedi'r ymosodiad datganodd Prydain a Ffrainc ryfel ar yr Almaen.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »