Lífsferill frumna

?
 • Created by: karenrut
 • Created on: 07-01-20 12:48
View mindmap
 • Lífsferill frumna
  • Mítósa
   • Prófasi : DNA sameindir styttast, deilikornin færast hvort í sinn enda og kjarnahimnan leysist upp
    • Metafasi : Litningar fljóta í frymisvökvanum. Spóluþræðir myndast sem toga litningana í átt að deilikornunum
     • Anafasi : spóluþræðir dragast aftur að deilikornum, þráðhöftin rofna og litningsþræðirnir aðskiljast. Aðrir spóluþræðir teygja úr frumunni  til að tryggja að litningsþræðirnir haldist aðskildir
      • Telófasi : Hvor endi frumunnar inniheldur heilt sett litningsþráða. Kjarnahimna myndast utan um þau og umfrymið skiptist í tvennt, tvær nýjar frumur myndast
  • Meiósa
   • Prófasi 1 : DNA sameindir þéttast og styttast, kjarnahimnan leysist upp og samstæðir litningar leggjast saman. Þar geta þeir skipts á genum.
    • Metafasi 1 : x laga litningar endurraðast í tvöfalda röð í miðju frumunnar
     • Anafasi 1 : tog spóluþráðanna veldur því að pörin dragast í sundur þannig að samstæðir litningar aðskiljast
      • Telófasi 1 : kjarnahimnur myndast utan um hvort litningasettið, frumuhimnan herpist saman í miðjunni og tvær frumur myndast
       • Telófasi 2: nýjar kjarnahimnur myndast, frumuhimnan herpist saman í miðjunni og tvær nýjar frumur myndast. Nú hafa myndast 4 kynfrumur
      • Anafasi 2:  togið verður til þess að litningaþræðirnir í hverjum litningi skiljast að hvorum megin í frumunnu
     • Metafasi 2 : Spóluþræðirnir festa sig í þráðhöftin á litningunum og litningar raðast upp í einfalda röð í miðju frumunnar
    • Prófasi 2 : DNA þéttist aftur og kjarnahimnan leysist upp, deilikornin færast hvort í sinn enda
  • Frumuhringurinn skiptist í tvö tímabil : mítósu og interfasa.
  • Dótturfrumurnar geta svo gengið í gegnum nýjan frumuhring og svo koll af kolli
  • Gallaðar frumur myndast oft en frumurnar eru búnar kerfi sem hefur eftirlit með erfðaefninu
  • Interfasinn
   • G1 fasi : vaxtarfasi sem tekur við eftir mítósu. Á þessu skeiði stækkar fruman og myndar frumulíffæri
   • G0 fasi : starfsfasi þar sem fruman sinnir hlutverki sínu í líkamanum
   • S fasi : þar fer fram DNA eftirmyndun, DNA tvöfaldast
   • G2 fasi : eftirlitsfasi, þá er gengið úr skugga um að eftirmyndun DNA sé gallalaus. Ef galli finnst reynir fruman að laga hann en ef það virkar ekki þá fremur fruman sjálfsmorð.
    • Stýrður frumudauði : þegar fruma getur ekki lagað sig fremur hún sjálfsmorð

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Genetics resources »