Finansiski pazari i instrumenti

HideShow resource information
View mindmap
 • Finansiski pazari i instrumenti
  • Vidovi finansiski pazari
   • 1. Primarni i 2.Sekundarni
    • Sekundarnite1.Berzi na HV2.Shalteri
   • 1. Pazar na pari2. Pazar na kapital
    • 1.Kratkorocni dolznicki instrumenti 2.Dolgorocni dolznici isntrumenti + akcii
   • 1. Promtni2. Derivatni (terminski i opcioni)
   • 1.Dolznicki (zaemi i obvrznici)2.Pazar na akcii
   • 1.Megunarodni2.Nacionalni (domasni i stranski)
   • Go kanaliziraat stedenjeto od ekonomskite subjekti koi imaat visok finansiski sredstva kon onie koi imaat potreba od dopolnitelni sr-va
  • Vidovi finansiski instrumenti
   • PARI
    • 1. Sredstvo za razmena2.Presmetkovno sredstvo3.Cuvar na vrednosta
   • AKCII
    • Vidovi akci:1.Obicni 2.Prioritetni
    • 1. Pravo za isplata na dividenda2.Potvrda za sopstvenost vo firmata3.Bez rok na dostignuvanje
   • Dolznicki instrumenti
    • 1.Obvrznici2.Zaemi (komercijalni, potrosuvacki, hipotekarni)
   • Pobaruvanja na nivnite sopstvenici sprema dohodot i imotot na subjektite sto gi emitirale. Od druga strana, tie se obvrska na emitentite deka ke im gi izvrsat dogovorenite isplati na kupuvacite.

Comments

No comments have yet been made

Similar Economics resources:

See all Economics resources »See all Finansiski pazari i instrumenti resources »