Psychology Quiz

This Psychology quiz will have a range of questions that come from unit 1 of the GCSE Psychology which is Biological, Social and Developmental Physcology.

1. Beth yw symptomau ffisiolegol straen?

 • teimlo'n sal, chwydu(throw up)
 • Dechrau chwysu, canwyll y llygad yn lledaenu, curiad y galon yn gyflymu
 • Methu cysgu, pen tost
1 of 4

Other questions in this quiz

2. Pa glefydau sy'n gysylltiedig â straen?

 • clefyd y galon, clefyd y siwgr
 • anwyd
 • pwysedd gwaed uchel

3. Diffiniwch ystyr y term 'straen'

 • straen yw pam chi methu cysgu
 • straen yw teimlo'n drist
 • Straen yn ffisiolegol-ymateb corfforol i straenachosydd ac yn seicolegol-y canfyddiad o anallu i ymdopi
 • straen yw ofni rhywbeth

4. Pa salwch sy'n cysylltiedig â straen?

 • pwysedd gwaed uchel, symptomau o anwyd
 • clefyd y galon
 • clefyd y siwgr

Comments

No comments have yet been made

Similar Psychology resources:

See all Psychology resources »See all Stress resources »