Mathemateg

HideShow resource information
23.6 x 10
236
1 of 22
345 x 10
3450
2 of 22
296.5 x 100
29650
3 of 22
946 rhannu gyda 5
189.2
4 of 22
786 rhannu gyda 2
393
5 of 22
3758 rhannu gyda 9
417.555
6 of 22
33.6 rhannu gyda 0.6
56
7 of 22
43.2 rhannu gyda 3.6
12
8 of 22
5.5 x 10.2
56.1
9 of 22
Beth ydy rhif sgwar?
Rhif sydd yn lluosi a'i gilydd (2x2)
10 of 22
Beth ydy rhif ciwb?
Rhif sydd wedi cael ei lluosi tair gwaith (4x4x4)
11 of 22
Beth ydy ystur pwerau?
Rhifau wedi lluosi gyda'i gilydd nifer o weithiau 2x2 = 4 ydy
12 of 22
Beth ydy rhif cysefin?
Rhif sydd ddim yn gallu cael ei rhannu ag unrhyw rhif
13 of 22
Pa rhifau gall rhif cysefin gorffen gyda?
1, 3, 7 neu 9
14 of 22
Sut i ddarganfod rhif cysefin?
Rhannwch bob un gyda 3, 7 neu 9 ag os nad yw'r rhif yn rhannu'n union yna mae'n rhif cysefin
15 of 22
Beth yw'r 4 rhif cysefin gyntaf?
2, 3, 5 a 7
16 of 22
Beth ydy lluosrhifau?
Lluosrhifau yw ei dabl lluosi e.e lluosrhifau 13 fydd = 13, 26, 39, 52 ayyb. Mae'r Lluosrhif pob amser yr rhif MWYAF
17 of 22
Beth ydy Ffactorau?
Ffactorau rhif yw'r holl rhifau sy'n rhannu'n union i mewn iddo e.e ffactorau 24 fydd = 1, 2, 3, 4 ayyb. Mae'r Ffactor bod amser yn LLAI na'r rhif
18 of 22
Lluosrif cyffredin lleiaf?
Y rhif LLEIAF a fydd yn RHANADWY A'R HOLL rhifau dan sylw
19 of 22
Ffactor cyffredin mwyaf?
Y rhif MWYAF a fydd yn RHANNU I BOB UN o'r rhifau dan sylw
20 of 22
Sut i ddarganfod LCLl?
1) Gwnewch restr o lluosrhifau 2) Darganfyddwch y rhif LLEIAF sydd yn mhob rhestr
21 of 22
Sut i ddarganfod FfCM?
1) Gwnewch rhestr o'r holl ffactorau 2) Darganfyddwch yr rhif MWYAF sydd yn mhob rhestr
22 of 22

Other cards in this set

Card 2

Front

345 x 10

Back

3450

Card 3

Front

296.5 x 100

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

946 rhannu gyda 5

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

786 rhannu gyda 2

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Mathematics resources:

See all Mathematics resources »See all Popeth resources »