Regnul animal II - tridermice, Nev

 • Created by: icamui1
 • Created on: 30-03-15 17:28

VIERMII = metazoare tridermice, cu simetrie bilatarela la care apare mezodermul; majoritatea se deplaseaza prin tarare

I.VIERMI LATI (PLATELMINTI)

 • ape dulci/sarate, medii umede
 • paraziteaza corpul animalelor
 • formele libere- organe de simt; parazite - organe de fixare;
 • corp aplatizat, nesegmentat, forma de panglica
 • nu au sistem circulator, respirator (Respiratie cutanee)
 • sistem nervos, digestiv
 • hermafroditi
 • inmultire sexuata

trematode: vierme de

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Diversitatea lumii vii resources »

Regnul animal II - tridermice, Nev

 • Created by: icamui1
 • Created on: 30-03-15 17:28

VIERMII = metazoare tridermice, cu simetrie bilatarela la care apare mezodermul; majoritatea se deplaseaza prin tarare

I.VIERMI LATI (PLATELMINTI)

 • ape dulci/sarate, medii umede
 • paraziteaza corpul animalelor
 • formele libere- organe de simt; parazite - organe de fixare;
 • corp aplatizat, nesegmentat, forma de panglica
 • nu au sistem circulator, respirator (Respiratie cutanee)
 • sistem nervos, digestiv
 • hermafroditi
 • inmultire sexuata

trematode: vierme de

Comments

No comments have yet been made