Our World

Islamic and Cristian points of view on how the world Began

  • Created by: Siwan
  • Created on: 06-06-09 20:04

Ein Byd Cristnogaeth

Safbwynt Cristnogaeth:

Cafodd ei byd ei wneud mewn 6 diwrnod 24 awr fu duw wrthi'n creu

Ffurfiwyd Adda o lwch y tir

Ffurfiwyd Efa o asen (rib) Adda.

Diwrnod 1: Goleuni a Tywyllwch

Diwrnod 2: Dwr

Diwrnod 3 Y tir,mor a'r awyr

Diwrnod 4: Yr haul,ylleuad a'r ser

Diwrnod 5:Pob creadur byw

Diwrnod 6: Bodau Dynol

Diwrnod 7:Y 7fed diwrnod-sanctaidd

1 of 3

Ein Byd Islam

Safbwynt Islameg:

Gwnaeth allah y nefoedd ar ddaear a phob anifal, aderyn a physgodyn; yr haul, y lleuad ar ser; y planhigion a'r galw;a'r angylion

Anfonwyd yr angylion i ddod a saith llond llaw o bridd-pob un o liw gwahanol

O'r rhain y cafodd y dyn cyntaf Adda ei greu ac o'i ochr ef crewyd Efa y wraid gyntaf

Roeddent yn byw ym Mharadwys-gardd hardd-lle gallent fwyta unrhyw beth ar wahan i ffrwyth un goeden

Wedi anufuddhau i Allah ar ol cael ei temtio gan Iblis cawsant eu gosod y tu allan i'r ardd fel cosb

2 of 3

Damcaniaeth y Glec Fawr Gwyddonol

Mae'r damcaniaeth yn awgrymu bod popeth wedi dechrau gyda'r chlec fawr

Mae gwybodaeth am y bydysawd iw weld yn cadarhau hyn oherwydd gan mai masau sy'n llosgi yw holl ser y bydysawd fel ein haul ni

Y dday bwynt sydd angen eu nodi am y Glec Fawr ydi damcaniaeth yn unig yw'r syniad ac mae yna cwestiynau ynghylch y damcaniaeth

Mae llawer o Gristnogion yn fodlon derbyn yr egyddor oherwydd maent yn credu mai duw a achosodd y Glec.

3 of 3

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »