LABOUR LAW

HideShow resource information
View mindmap
 • zródla prawa pracy
  • UKLADY ZBIOROWE PRACY
   • regulacja dopiero po wojnie
   • teoria umowy
   • teoria ustawy - moc obowiazujaca bierze sie z ustawy
   • co do zasady - dla wszystkich pracownikow, ale mozna postanowic inaczej
   • zawieraja postanowienia normatywne oraz obligacyjne ( obowiazki stron)
   • nie moze naruszac praw osob trzecich
   • regulacja nie moze byc mniej korzystna niz przepisy ustawowe
   • zdolnosc ukladowa- kompetencja stanowienia norm prawnych nalezacych do prawa pracy
    • pracodawcy i ich organizacje & zwiazki zawodowe
   • zawierane w drodze rokowan - mozna powolac eskperta w celu wyrazenia opinii
   • wchodzi w zycie  z dniem w nim okreslonym, nie wczesniej niz z dniem zarejestrowania
    • w ciagu 90 dni mozna zlozyc zastrzezenia
   • PONADZAKLADOWE - dla pracownikow wiecej niz 1 pracodawcy
   • ZAKLADOWE
  • REGULAMINY
   • regulamin pracy
    • 1) okreslenie terminu w ktorym powinno dojsc do uzgodnienia
    • 2) negocjacje merytoryczne - art. 104(1)
    • wejscie w zycie w terminie 14 dni od podania go pracownikom do wiadomosci
   • regulamin wynagradzania
    • dla pracodawcy zatrudniajacyhc min. 20 osob
    • jesli nie ma ukladu zbiorowego pracy lub ukladu ponadzakladowego
    • okresla m.in: zasady wynagradzania, premiowania, skladniki wynagrodzenia
    • wejscie w zycie w terminie 14 dni
  • MIEDZYNARODOWE
   • UMOWY
   • KONWENCJE MOP

Comments

No comments have yet been made

Similar Law resources:

See all Law resources »See all LABOUR LAW resources »