zagrozenia dla demokracji + patologie zycia publicznego

NIEWYKSZTALCONE SPOLECZENSTWO
niezrozumienie demokratycznych procedur; uleganie demagogicznym haslom
1 of 13
PROBLEMY GOSPODARCZE
niewydolnosc godpodarcza; kryzys panstwa opiekunczego; rosnace rozwarstwienie ekonomiczne spoleczenstwa
2 of 13
KONFLIKTY WEWNETRZNE
etniczne, narodowosciowe; wyznaniowe, religijne; spoleczne, ekonomiczne
3 of 13
CZYNNIKI ZEWNETRZNE
agresja ze strony panstwa niedemokratycznego; przyklad innych niedemokratycznych panstw; miedzynarodowy kryzys gospodarczy
4 of 13
POPULIZM
rozczarowanie "partiokracja"; niechec wobec rzadzacych elit; brak zaufania do demokratycznych instytucji
5 of 13
PATOLOGIE ZYCIA PUBLICZNEGO
korupcja; nepotyzm; kumoterstwo; klientelizm; partykularyzm; naduzywanie wladzy
6 of 13
BIERNOSC OBYWATELI
brak zainteresowanie polityka; rozczarowanie demokracja; zanik poczucia wspolnoty
7 of 13
KORUPCJA
obiecywanie, proponowanie, wreczenie albo zadanie przyjecia korzysci majatkowej osobistej lub innej w zamian za dzialania lub zaniechanie dzialan w wykonywaniu funkcji publicznych
8 of 13
NEPOTYZM
faworyzowanie krewnych i przyjaciol w obstawianiu stanowisk lub przydzialu godnosci przez osobe sprawujaca funkcje publiczna
9 of 13
KUMOTERSTWO
wzajemne popieranie sie znajomych dla osiagniecia pozycji spolecznej lub korzysci materialnych, bez wzgledu na ich kompetencje
10 of 13
NADUZYWANIE WLADZY
przekroczenie uprawnien przez funkcjonariusza publicznego polegajace na podjeciu dzialan na szkode interesu publicznego lub prywatnego
11 of 13
PARTYKULARYZM
dbanie o interesy jedynie konkretnej grupy spolecznej, zamiast interesu calego spoleczenstwa przez przedstawicieli wladz publicznych
12 of 13
KLIENTELIZM
roztaczanie opieki nad osoba lub grupa osob przez osobe sprawujaca funkcje publiczna, w zamian za lojalnosc i poparcie polityczne
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

PROBLEMY GOSPODARCZE

Back

niewydolnosc godpodarcza; kryzys panstwa opiekunczego; rosnace rozwarstwienie ekonomiczne spoleczenstwa

Card 3

Front

KONFLIKTY WEWNETRZNE

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

CZYNNIKI ZEWNETRZNE

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

POPULIZM

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Citizenship Studies resources:

See all Citizenship Studies resources »See all wos resources »