YMGAIS I LADD HITLER

HideShow resource information
Myfyrwyr Iddewig - 1935-6
llofruddio - dim cyfle - dim canlyniad
1 of 9
Myfyrwr - Bavaud - 9/11/1938
Saethu itler mewn gorymdaith - methu cael targed - dienyddio 1941
2 of 9
Georg Elser - 9/11/1939
Gosod bom amser lle bu Hitler'n gwneud araith - ymadawodd Hitler yn gynnar - arestio a dienyddio 1945
3 of 9
Friedrich von Schlulenburg - Mehefin 1940
Mewn gorymdaith - y gorymdaith yn cael ei ohirio - dim canlyniad
4 of 9
Byddin yn Kharkov - Chwefror 1943
Llofruddio itler pan oedd yn ymweld - Hitler yn newid ei feddwl
5 of 9
Major General Henning bon Tresckow a Lieutenant Fabian von Sclabrendorff - Mawrth 1943
Gosod bom ar awyren Hitler - mi oedd yn rhy oer i'r bom ffrwydro - dim canlyniad
6 of 9
Colonel Rudolf von Gerdorff - Rhagfyr 1943
Sefyll drws nesaf i itler gyda bom mewn arddangosfa - Hitler yn hwyr - dim canlyniad
7 of 9
Major Axel von dem Bussche - Rhagfyr 1943
Ffrwydro eg af Hitler mewn arddangosfa gwisgoedd militaraidd - yr adeilad wedi fomio gan yr RAF; ymweliad wedi oirio - dim canlyniad
8 of 9
Stauffenburg - Gorffennaf 1944
Tri ymgais gyda fomiau - bom yn ffrwydro, 4 yn marw ond nid Hitler - dros 5000 yn cael eu dienyddio
9 of 9

Other cards in this set

Card 2

Front

Saethu itler mewn gorymdaith - methu cael targed - dienyddio 1941

Back

Myfyrwr - Bavaud - 9/11/1938

Card 3

Front

Gosod bom amser lle bu Hitler'n gwneud araith - ymadawodd Hitler yn gynnar - arestio a dienyddio 1945

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Mewn gorymdaith - y gorymdaith yn cael ei ohirio - dim canlyniad

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Llofruddio itler pan oedd yn ymweld - Hitler yn newid ei feddwl

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all GWRTHWYNEBIAD A GWRTHSAFIAD resources »