Ymarferwyr Meddygol

HideShow resource information
Meddyg Teulu
Meddyg sydd yn cadarnhau beichiogrwydd ac yn darparu gofal ar gyfer y teulu cyfan.
1 of 7
Obstetregydd
Meddyg sydd yn arbenigo mewn gofalu am menywod beichiog a'u babanod. Mae'n ymweld a chlinigau cyn-geni i arolygu iechyd y fam beichiog ac mae'n helpu gyda genedigaethau anarferol.
2 of 7
Gynecolegydd
Maes arbenigol gynecolegydd yw system genhedlu'r ferch.
3 of 7
Paediatregydd
Meddyg sy'n arbenigo mewn gofalu am blant o'u genedigaeth tan yn arddegwyr.
4 of 7
Neonatalegydd
Paediatregydd sydd a diddordeb arbennig mewn gofalu am blant newydd-anedig (newborn).
5 of 7
Bydwraig
Mae'n gofalu am y fam cyn, yn ystod ac ar ol geni y babi. Mae'n cynorthwyo gyda'r genedigaeth. Mae'n gyfrifol am y fam a'r babi ar ol iddynt fynd adref tan y degfed diwrnod, cyn trosglwyddo i'r ymwelydd iechyd.
6 of 7
Ymwelydd Iechyd
Nyrs sydd yn arbenigo mewn gofal obstetreg ac sy'n gofalu am iechyd plant yn bennaf a lles y fam.
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Meddyg sydd yn arbenigo mewn gofalu am menywod beichiog a'u babanod. Mae'n ymweld a chlinigau cyn-geni i arolygu iechyd y fam beichiog ac mae'n helpu gyda genedigaethau anarferol.

Back

Obstetregydd

Card 3

Front

Maes arbenigol gynecolegydd yw system genhedlu'r ferch.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Meddyg sy'n arbenigo mewn gofalu am blant o'u genedigaeth tan yn arddegwyr.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Paediatregydd sydd a diddordeb arbennig mewn gofalu am blant newydd-anedig (newborn).

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Home Economics: Child Development resources:

See all Home Economics: Child Development resources »See all Ymarferwyr Meddygol resources »