Other questions in this quiz

2. rheswm dros mwy o ysgariadau

 • pobl yn fod yn anfuddlon mwy
 • pobl yn mwy barod i talu
 • seciwlareiddio
 • yr cyfryngau

3. pa un o'r manteision yma sydd yn anghywir yn son am cyd fyw?

 • dim trafferth i wahanu
 • rhannu costau byw
 • yn gallu cael "trial" cyn priodu
 • bywyd haws ar ben eich hunan

4. enw'r grwp sydd yn erbyn teuloedd un rhiant (mamau sengl yn bennaf)

 • y dde newydd
 • yr chwith newydd
 • ffeministiad rhyddfrydol
 • gwleidyddiaeth

5. pryd mae mam gu/tad cu yn dod i fyw efo'r teulu

 • teulu estynedig fertigol
 • teulu polyn ffa
 • teulu estynedig llorweddol
 • teulu adlunedig

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »