Other questions in this quiz

2. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu polyn ffa
 • teulu adlunedig
 • teulu cnewyllol
 • teulu cnewyllol newydd

3. canran o pobl sydd yn rhan o teulu cnewyllol yn prydain

 • 76%
 • 89%
 • 54%
 • 75%

4. enw'r grwp sydd yn erbyn teuloedd un rhiant (mamau sengl yn bennaf)

 • gwleidyddiaeth
 • y dde newydd
 • ffeministiad rhyddfrydol
 • yr chwith newydd

5. yr math o teulu sydd yn ffurfio yn aml fel canlyniad o ysgariad ac yn ail briodi

 • teulu polyn ffa
 • teulu cnewyllol
 • teulu adlunedig
 • teulu hoyw

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »