Other questions in this quiz

2. yr math o teulu sydd yn ffurfio yn aml fel canlyniad o ysgariad ac yn ail briodi

 • teulu polyn ffa
 • teulu hoyw
 • teulu cnewyllol
 • teulu adlunedig

3. pa un o'r manteision yma sydd yn anghywir yn son am cyd fyw?

 • rhannu costau byw
 • dim trafferth i wahanu
 • bywyd haws ar ben eich hunan
 • yn gallu cael "trial" cyn priodu

4. canran o pobl sydd yn rhan o teulu cnewyllol yn prydain

 • 89%
 • 54%
 • 76%
 • 75%

5. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu polyn ffa
 • teulu cnewyllol
 • teulu cnewyllol newydd
 • teulu adlunedig

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »