Other questions in this quiz

2. pryd mae mam gu/tad cu yn dod i fyw efo'r teulu

 • teulu adlunedig
 • teulu polyn ffa
 • teulu estynedig fertigol
 • teulu estynedig llorweddol

3. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu polyn ffa
 • teulu adlunedig
 • teulu cnewyllol
 • teulu cnewyllol newydd

4. yr math o teulu sydd yn ffurfio yn aml fel canlyniad o ysgariad ac yn ail briodi

 • teulu polyn ffa
 • teulu hoyw
 • teulu cnewyllol
 • teulu adlunedig

5. canran o pobl sydd yn rhan o teulu cnewyllol yn prydain

 • 75%
 • 89%
 • 76%
 • 54%

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »