Other questions in this quiz

2. pryd mae mam gu/tad cu yn dod i fyw efo'r teulu

 • teulu polyn ffa
 • teulu estynedig fertigol
 • teulu adlunedig
 • teulu estynedig llorweddol

3. pa un o'r manteision yma sydd yn anghywir yn son am cyd fyw?

 • dim trafferth i wahanu
 • rhannu costau byw
 • yn gallu cael "trial" cyn priodu
 • bywyd haws ar ben eich hunan

4. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu cnewyllol
 • teulu cnewyllol newydd
 • teulu polyn ffa
 • teulu adlunedig

5. canran o pobl sydd yn rhan o teulu cnewyllol yn prydain

 • 89%
 • 76%
 • 75%
 • 54%

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »