Other questions in this quiz

2. rheswm dros mwy o ysgariadau

 • seciwlareiddio
 • yr cyfryngau
 • pobl yn fod yn anfuddlon mwy
 • pobl yn mwy barod i talu

3. canran o pobl sydd yn rhan o teulu cnewyllol yn prydain

 • 89%
 • 54%
 • 76%
 • 75%

4. pa un o'r manteision yma sydd yn anghywir yn son am cyd fyw?

 • dim trafferth i wahanu
 • rhannu costau byw
 • yn gallu cael "trial" cyn priodu
 • bywyd haws ar ben eich hunan

5. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu adlunedig
 • teulu cnewyllol
 • teulu polyn ffa
 • teulu cnewyllol newydd

Comments

kera1703

Report

I like this very much, although I can't speak Welsh :)

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »