Other questions in this quiz

2. enw'r grwp sydd yn erbyn teuloedd un rhiant (mamau sengl yn bennaf)

 • y dde newydd
 • yr chwith newydd
 • ffeministiad rhyddfrydol
 • gwleidyddiaeth

3. rheswm dros mwy o ysgariadau

 • seciwlareiddio
 • pobl yn mwy barod i talu
 • yr cyfryngau
 • pobl yn fod yn anfuddlon mwy

4. pa un o'r manteision yma sydd yn anghywir yn son am cyd fyw?

 • rhannu costau byw
 • yn gallu cael "trial" cyn priodu
 • dim trafferth i wahanu
 • bywyd haws ar ben eich hunan

5. Beth yw'r teulu "delfrydol"?

 • teulu polyn ffa
 • teulu adlunedig
 • teulu cnewyllol
 • teulu cnewyllol newydd

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families resources »