y

?
5 organnau synhwyro
llygaid, croen, tafod a llwnc, clust, trwyn.
1 of 14
Straen
thensiwn seicolegol syn cael ei achosi gan straenachosydd.
2 of 14
Straen Ffisiolegol
ymateb corfforol ir straenachosydd.
3 of 14
Straen seicolegol
Canfyddiad o anallu i ymdopi gyda gofynion sefyllfa.
4 of 14
Straenachosydd
nodwedd or amgylfyd syn achosi cynnwrf.
5 of 14
Ymateb i straen
Cannwyll y llygaid yn gadael fwy o golau mewn
6 of 14
Ymateb i straen
Cyfradd y galon yn cynyddu yn sicrhau lliw gwaed uwch ir cyhyrau
7 of 14
Ymateb i straen
Glycogen yn troi i glwcos am egni
8 of 14
Ymateb i straen
chwarenau chwys yn cynhyrchu mwy o chwys
9 of 14
Cydymffurfio
lle mae pobl yn mabwysiadu ymddygiad,
10 of 14
Theori Dysgu Cymdeithasol
dysgu o beth gwelwn o'n gwmpas
11 of 14
Arsylwi modelau
plant yn arsylwi wrth pobl enwog eraill
12 of 14
Dynwared
copio ymddygiad maen't yn gweld
13 of 14
Atgyfnerthiad
maer plant yn derbyn gwobr os maen wneud en cywir
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

thensiwn seicolegol syn cael ei achosi gan straenachosydd.

Back

Straen

Card 3

Front

ymateb corfforol ir straenachosydd.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Canfyddiad o anallu i ymdopi gyda gofynion sefyllfa.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

nodwedd or amgylfyd syn achosi cynnwrf.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Cells, tissues and organs resources »