Welsh Technology

HideShow resource information
  • Created by: Lucasxi
  • Created on: 17-04-16 16:30
What do you use a mobile phone for?
Am beth rwyt ti'n defnyddio ffôn symudol?
1 of 13
Texting
Tecstio
2 of 13
To be honest
A dweud y gwir
3 of 13
To phone
ffonio
4 of 13
I feel safe
Dw i'n teimlo ddiogel
5 of 13
To use the Internet
Dw i'n defnyddio y We
6 of 13
It's handy to have a camera all the time
Mae'n handi cael camera bob amser
7 of 13
I can play games when I'm bored
Dw i'n gallu chwarae gemau pan dw i'n diflasu
8 of 13
People use their phones too much
Mae pobl yn defnyddio eu ffonau gormod
9 of 13
What do you use the computer for?
Am beth rwyt ti'n defnyddio'r cyfrifiadur?
10 of 13
I use my computer to do homework
Dw i'n defnyddio fy cyfrifiadur i wneud gwaith cartref.
11 of 13
I think computers have improved life in many ways
Dw i'n credu bod cyfrifiaduron wedi gwella bywyd mewn llawer o ffyrdd
12 of 13
I love computers but children don't do enough exercise
Dw i'n dwli ar cyfrifiduron ond dydy plant ddim yn wneud digon o ymarfer
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

Texting

Back

Tecstio

Card 3

Front

To be honest

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

To phone

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

I feel safe

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Technology resources »