welsh speaking exam gcse

HideShow resource information
  • Created by: con24500
  • Created on: 27-02-16 15:33
Beth wyt ti'n hoffi yn dy amser hamdden? (what do you like doing in you leisure time?)
rydw i'n hoffi chwarae xbox gyda ffrindiau achos maen hywl . rydw i'n mywnhau gwylio rygbi yn yr gonalfan hamdden achos maen gwych . rydw i'n dwliau ar rhedeg gyda tad achos maen helpu fy ymlacio .
1 of 5
Beth dwyt ti ddim yn hoffi ? (what don't you like doing in you leisure time?)
dydw i ddim yn hoffi pel droed achos maen diflas. maen gas gyda fi tenis achos maen gwastreff amser.
2 of 5
Beth wynest ti ar y penwythnos? (what did you do on the weekend ?)
es i i sinema gyda ffrindiau . gwelais i james bond roedd en bendigedeg . bwytais i pop - corn
3 of 5
hoffi
like
4 of 5
ddim yn hoffi
dislike
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth dwyt ti ddim yn hoffi ? (what don't you like doing in you leisure time?)

Back

dydw i ddim yn hoffi pel droed achos maen diflas. maen gas gyda fi tenis achos maen gwastreff amser.

Card 3

Front

Beth wynest ti ar y penwythnos? (what did you do on the weekend ?)

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

hoffi

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

ddim yn hoffi

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all welsh speaking exam gcse resources »