Welsh

  • Created by: alexlong
  • Created on: 10-04-18 19:38
Ble mae Aberpennar?
yn agos at Abercynon
1 of 5
Sut le ydy Aberpennar?
Mae'n tref fach.
2 of 5
Beth hoffet ti gael yn Aberpennar?
Hoffwn I gael llawer o siop achos dwi'n dwlu a'r siopia ond mae Aberpennar yn fach
3 of 5
Beth sy yn Aberpennar?
Mae llawer o siop drin gwallt ond does dim canolfan hamdden.
4 of 5
EXTRA: Beth wnest ti Dydd Sadwrn?
Es I i'r sinema gyda fy nheulu, gwelais i the greatest showman, yn fy marn i mae film yn da iawn, ond my fy had yn meddwl ei fod yn ddiflas
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Sut le ydy Aberpennar?

Back

Mae'n tref fach.

Card 3

Front

Beth hoffet ti gael yn Aberpennar?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth sy yn Aberpennar?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

EXTRA: Beth wnest ti Dydd Sadwrn?

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Yr Ardal resources »