Welsh

  • Created by: alexlong
  • Created on: 10-04-18 19:22
Faint o bobl sy yn dy deulu di?
Mae pedwar o bobl yn y teulu
1 of 6
Disgrifia dy chwaer (mam/tad)
Yn fy marn i mae chwaer yn ffasiynol ond mae'n gallu bod yn ddiog.
2 of 6
Oes brawd neu chwaer gyda ti?
Oes mae chwaer gyda fi, o'r enw Charlie.
3 of 6
Beth mae tad yn hoffi?
Mae tad yn hoffi gwylio rygbi cymraeg achos mae e'n dwlu a'r rygbi.
4 of 6
Beth wyt ti'n hoffi gwneud gyda'r teulu?
Rydw i'n hoffi mynd ar wyliau achos dw i'n dwlu a'r twydd heulog
5 of 6
Beth wnest ti ar y penwythnos gyda'r teulu?
Es I siopa yn Caerdydd gyda mam, prynais i crys ty a prynodd mam esgidiau
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Disgrifia dy chwaer (mam/tad)

Back

Yn fy marn i mae chwaer yn ffasiynol ond mae'n gallu bod yn ddiog.

Card 3

Front

Oes brawd neu chwaer gyda ti?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth mae tad yn hoffi?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth wyt ti'n hoffi gwneud gyda'r teulu?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Y teulu resources »