Welsh

  • Created by: alexlong
  • Created on: 10-04-18 18:46
I ba ysgol gynradd est ti?
Es I ysgol gynradd Darrenlas
1 of 5
I ba ysgol wyt ti'n mynd?
Rydw i'n mynd I ysgol Gyfun Aberpennar
2 of 5
Pwy ydy dy athro dosbarth?
Miss Pugh ydy fy athrawes dosbarth, ar y cyfan mae miss Pugh yn neis
3 of 5
Beth mae Tom yn hoffi?
Mae Tom yn hoffi chwarae rygbi gyda fy ffrindiau ond mae we'll da fi chwarae pel droed gyda tîm a achos man hwylus.
4 of 5
Beth hoffet ti fod yn y dyfodol?
Hoffwn I fod yn athrawes
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

I ba ysgol wyt ti'n mynd?

Back

Rydw i'n mynd I ysgol Gyfun Aberpennar

Card 3

Front

Pwy ydy dy athro dosbarth?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth mae Tom yn hoffi?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth hoffet ti fod yn y dyfodol?

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Ysgol resources »