sociologysts

ASTUDIAETH CHAMBLISS
Saints a Roughnecks = Proffwyd hunain cyflawnol
1 of 26
ASTUDIAETH STAN COHEN
Mods and Rockers, Clacton, wyl banc Pasg = Panig Moesol
2 of 26
MILLER A REILLY
Dimensiwn Ideolegol i Panig Moesol. 'Islamoffobia' = cefnogi polisi gwrthderfysgiaeth
3 of 26
MARCSIAETH TRADDODIADOL
Deillio o berspectif systemau cymdeithasol, theori gwrthdaro, trosedd yn deillio o natur cymdeithas gyfalafol
4 of 26
WILLIAM BONGER
System gyfalafol = drachwant, hunanoldeb ac ecsbloetio
5 of 26
GORDON
Unigolion angen edrych ar ol eu hun i oroesi
6 of 26
BOWELS A GINTIS
Cwricwlm Cudd - cystadleol, barus, hirarchaeth
7 of 26
SNIDER
Wladwriaeth gyfalafol yn aml yn wrthun i basio cyfreithiau sy'n rheoli cwmniau cyfalafol mawr e.e Starbucks
8 of 26
PEARCE
Cyfreithiaeth sy'n 'amddiffyn' buddianau yn twyll i ennill eich teyrngarwch = derbyniaeth o'r system gyfalafol
9 of 26
WILLIAM CHAMBLISS
Seattle. Cysylltiad rhwng troseddu cyfundrefnol a gwleidyddion, uwch swyddogion yr heddlu a gwyr busnes
10 of 26
MARCSIAETH NEWYDD
Marcsiaeth + Theori Labelu
11 of 26
TAYLOR WALTON A YOUNG
Troseddeg feiriandol neu radicalaidd, gan eu bod yn arddel agwedd farcsiaidd feirniadol a goddrychol iawn at y system gyfiawnder troseddol a'r cyfyngau
12 of 26
ERIC HOBSBAWM
Teimlo dan orfodaeth, Gormesu gan awdurdod. Terfysgoedd 2011, cyfnod o anrhefn neu newid cymdeithasol
13 of 26
PAUL WILLIS
is-ddiwylliannau gwrth-ysgol fel tystiolaeth o blant dosbarth gweithiol yn gwrthod gwerthoedd cyfalafol y system addgysg
14 of 26
ASTUDIAETH STUART HALL
Mygio 1970au
15 of 26
ASTUDIAETH PAUL GILROY
Policing the crisis. droseddau gan GELL. Weithred ymwybodol yn erbyn y system cyfalafol
16 of 26
SWYDDOGYDDIAETH
Anomi
17 of 26
DURKHEIM
Anomi Dros Dro (newid cymdeithasol)
18 of 26
MERTON
Anomi Parhol (anghysulltiad rhwng nod a modd)
19 of 26
TRAVIS HIRSCHI
Clymau Ymlyniad
20 of 26
THEORIAU IS-DDIWYLLIANNOL
esbonio troseddau yn ol grwp cymdeithasol
21 of 26
ALBERT COHEN
Ffurfio Adwaith Rwystrediaeth Statws Methiant addysgol = weithgareddau gwyrol
22 of 26
CLOWARD AC OHLIN
Dysgu tramgwyddwyr dosbarth gweithiol is yn rhannu eu gwerthoedd isddiwylliannol gwyrol eu hunain = Strwythur Cyfle Anghyfreithlon. troseddol/gwrthdaro treisgar/encilliol
23 of 26
WALTER MILLER
Materion Ffocal = 6 Gwerthoedd Gwahanol
24 of 26
SYKES A MATZA
Gwerthoedd Tanddearol Drifftio
25 of 26
SIMON WINLOW
Cymysgedd: Anomi/Caledwch/Is-diwylliant treisgar/Amddiffadedd Statws/Hirarchaeth wrywaidd
26 of 26

Other cards in this set

Card 2

Front

Mods and Rockers, Clacton, wyl banc Pasg = Panig Moesol

Back

ASTUDIAETH STAN COHEN

Card 3

Front

Dimensiwn Ideolegol i Panig Moesol. 'Islamoffobia' = cefnogi polisi gwrthderfysgiaeth

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Deillio o berspectif systemau cymdeithasol, theori gwrthdaro, trosedd yn deillio o natur cymdeithas gyfalafol

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

System gyfalafol = drachwant, hunanoldeb ac ecsbloetio

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Sociological theory resources »