Cymdeithaseg

HideShow resource information
Monogomi cyfresol
(serial monogomy) -Yn dilyn cynnydd mewn gyfraddau.
1 of 12
Carennydd
(kinship) Cyfeirio at perthynas gwaed neu priodas, sy'n darparu system gefnogol i aelodau grwp.
2 of 12
Teulu estunedig
(extended family) Mae na tri fath. Beth yw nhw?
3 of 12
Teulu estunedig clasurol
(classic) Sawl cenhedlaeth yn byw o dan yr un to.
4 of 12
Teulu estunedig gwasgaredig
(dispersed) -Mwyaf cyfredin ym Mhrydain. - Teulu sy'n byw bell o ei gilydd e.e. os oedd un teulu yn byw yn Cymru ac yr un arall yn byw yn Llundain.
5 of 12
Teulu estunedig addasedig
(modified) - cyffredin ym Mhrydain. -aelodau'r teulu estunedig yn byw yn yr un ardal.
6 of 12
Teulu niwclear
(Nuclear family) Par wedi priod yn byw efo plant. Disgrifio fel troddodiadol. Plant a wraig yn debynnol ar gwr. Wedi cymryd lle teulu estunedig clasurol.
7 of 12
Teulu un rhiant
(Single Parent) Gall heb priodi neu fenw wedi ysgaru a phlant. Mae ym mob 5 teulu a mam yn ben teulu. 2% o deuluoedd a thad fel yr un rhiant.
8 of 12
Teulu ail-greu.
(step family) teulu sy'n ffufi'r (consisits) o ganlyniad i ail priodas un neu'r ddau partner. -lle magi'r plant o perthynas gynt.
9 of 12
Teulu cymesurol
(symmetrical family) - Math o deulu esblygodol (evolved) yn ol Young a Willmott yn niwedd yr 20 canrif lle'r oedd gan fenywod a dynion berthynas mwy cyfartal yn y cartref, rhannwyd gwaith ty a magu plant
10 of 12
Teulu Matriffocal
-Gwr syd yn byw gyda'u fam ac yn ymweld ai wraig weithiau. - Plant ddim yn berchen iddo mewn termau cymdeithasol.
11 of 12
Monogami
(Monogomy) - Perthynas rhywiol neu cyd fyw gydag un partner. Ffurff gyfreithiol o briodas.
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

(kinship) Cyfeirio at perthynas gwaed neu priodas, sy'n darparu system gefnogol i aelodau grwp.

Back

Carennydd

Card 3

Front

(extended family) Mae na tri fath. Beth yw nhw?

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

(classic) Sawl cenhedlaeth yn byw o dan yr un to.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

(dispersed) -Mwyaf cyfredin ym Mhrydain. - Teulu sy'n byw bell o ei gilydd e.e. os oedd un teulu yn byw yn Cymru ac yr un arall yn byw yn Llundain.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Sociology resources:

See all Sociology resources »See all Families and households resources »