seicoleg Biolegol - Yr Ymennydd

?
Tomograffef allyrru positronau (Sganiau PET)
Mae'n defnyddio marciwr ymbelydrol i adeiladau delwedd o'r ymennydd actif.
1 of 9
Delweddau Cyseiniant Magnetig (Sganiau MRI)
Defnyddiau maes magnetig cryf i adeiladu delwedd o'r ymennydd actif
2 of 9
Potensialau Digwyddiadau-Berthynol (sganiau ERP)
Darllen patrymau gweithgarwch yr ymennydd trwy ddefnyddio electrodau ar y pen
3 of 9
Manteision o sganiau PET
Mae sganiau PET yn rhoi gwybodaeth fanwl ni ellir casglu mewn fyrdd eraill o sganio.
4 of 9
Anfanteision o sganiau PET
Er hyn, mae'n ddrud.
5 of 9
Manteision o sganiau MRI
Gallwn gwneud sganio MRI o onglau gwahanol, sy'n rhoi mwy o wybodaeth i ni am strwythur yr ymennydd.
6 of 9
Anfanteision o sganio MRI
Er hyn, Mae sganio MRI yn cymryd amser hir i wneud.
7 of 9
Manteision o sganio ERP
Gan ei fod yn dechneg anymyrrol mae'n naturiol iawn ac felly yn fwy moesol.
8 of 9
Anfanteision o sganio ERP
Mae'n mesuriad anuniongyrchol o actifedd yr ymennydd gan ei fod yn gludo ir penglog nid yr ymennydd ei hun.
9 of 9

Other cards in this set

Card 2

Front

Defnyddiau maes magnetig cryf i adeiladu delwedd o'r ymennydd actif

Back

Delweddau Cyseiniant Magnetig (Sganiau MRI)

Card 3

Front

Darllen patrymau gweithgarwch yr ymennydd trwy ddefnyddio electrodau ar y pen

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Mae sganiau PET yn rhoi gwybodaeth fanwl ni ellir casglu mewn fyrdd eraill o sganio.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Er hyn, mae'n ddrud.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Psychology resources:

See all Psychology resources »See all The brain resources »