Science

Echdynnu
Tynnu metel pur allan o'r mwyn, mae na dau ddull o echdynnu metelau.
1 of 10
Rhydwytho
tynnu'r ocsigen o'r mwyn try defnuddio carbon.
2 of 10
Electrolysis
Yw'r broses o ddefnuddio trydan i echdynnu'r metel pur.
3 of 10
Y Gyfres Adweithedd
Mae metelau wedi eu gosod mewn trefn adweithedd trwy hadweithio gyda ocsigen, dwr ac asid.
4 of 10
4 deunydd crai
mwyn haearn, golosg, calchfaen ac aer poeth.
5 of 10
Fformiwla Y Ffwrnais Chwyth
Fe + 3CO - 2Fe + 3CO
6 of 10
Anod
Electrod positif.
7 of 10
Catod
Electrod negatif.
8 of 10
Electrolyt
yw hylif sy'n cynnwys ionau.
9 of 10
Dangosydd Cyffredinol(pH)
Sylwedd sy'n newid lliw pan mae'n cael ei ychwanegu at sylwedd asidig, alcaliaidd neu niwtral.
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

tynnu'r ocsigen o'r mwyn try defnuddio carbon.

Back

Rhydwytho

Card 3

Front

Yw'r broses o ddefnuddio trydan i echdynnu'r metel pur.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Mae metelau wedi eu gosod mewn trefn adweithedd trwy hadweithio gyda ocsigen, dwr ac asid.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

mwyn haearn, golosg, calchfaen ac aer poeth.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all im in year 10 how am i supposed to know resources »