Ryssland

Vad är Rysslands regeringsform?
Enligt konstitutionen är det semi-presidentialism med maktdelning. I praktiken kan man beskriva det som "hyperpresidentialism"
1 of 10
Vilken statsform har Ryssland?
Asymmetrisk federation
2 of 10
Hur väljs presidenten?
Majoritetsval i 2 omgångar
3 of 10
Vad heter parlamentets två kamrar?
Federationsrådet och duman
4 of 10
Hur går valet till duman till?
Partilistor och enmansvalkretsar
5 of 10
Vad innebär rysk konservatism?
De åsikter som förenas med Putins parti Enade Ryssland
6 of 10
Nämn de olika federationssubjekten
Autonom republik, republik, område, region, federal stad, judiska autonoma regionen, autonom krets
7 of 10
Varför är benämningen av Ryssland som federation problematisk?
Makten är alldeles för centrerad för att kunna benämnas som en federation och systemet bygger inte på jämbördighet
8 of 10
Ryssland beskrivs ibland som en valdemokrati. Vad innebär det?
Den verkställande och lagstiftande makten utses i val men många politiska fri- och rättigheter respekteras inte
9 of 10
Nämn några skiljelinjer i rysk politik
Det finns inga som gör skillnad
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

Vilken statsform har Ryssland?

Back

Asymmetrisk federation

Card 3

Front

Hur väljs presidenten?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Vad heter parlamentets två kamrar?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Hur går valet till duman till?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Other resources:

See all Other resources »See all FI resources »