Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
B P C W V Y W L V M O G X C R X M X E C G
J I I T X J E E E X H H P S H R N W X T P
O W G P S A J A S V V R Y B Y U D N D O T
W Y B L M Y T Q T H U Q C L D D S E X Y C
K D U K R L J R H H L A L A D S I R I T E
Y G K A I J L J E R H W R R H A H O E Y X
S P X X R G Q C R O P R Q O A P X T F S Y
W P R M B F E H M J T D J S W R K C F D D
U C H Q Q H U R I Y Y W D H R H O H Y J X
A M B Q K W W R R T I J C C P B R A P M H
J D P E D C C A I B U L E H L E I L K S D
M X D C J B H F A L T F T O A R S L X H L
Y O Y E C I N O M O S Y O D N Y C A P A B
K K F U K A A Q R H K F L E T I Q H I L J
U O R K X E D F U Q V C K S I G Q N G V R
K H H E G C Y I T D Q W X H S E Q I T G N
L Y L M P F N B H S U L K H R R E D N R C
J Y I D I G I L R L R B R Y A T J D H B M
B T X B L U O C J N V K L J E W E A R U E
H V H Q I S N C Q O X F M E L E I H K N K
N V F T D E Y O X K I X Y E W Q H N B E J

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »