Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
K F J H E D O S A E D M Q C W Q K G Y H F
X U K Y P D C A P X O E Q C T L I Q B G B
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L V
E S T H E R M I R I A M R U T H T S W B E
D B E A J W T O E T B M G L J I W P N P P
Y S P V A J P D Y R G Q D B Q N M X Q P I
D O V S C T O S H O B O S Y U Q F J C F X
O J J M Y K B D H W R B E E Q R M W U F E
N E R O T C H A L L A H N I D D A H F J R
J L P M L O G Y S A R U M M T F G D I O W
X W J Y Q D G C E D J P N N M L L I L A J
N E W T B I C T S L V A Q B L K F P K M H
Y E K D R O S H C H O D E S H D N V Q F F
B S R G U W C H N A D Y N I O N M W M K J
B J B H D W C Y J T X R S D H V T L K G J
L X K G D C W F F A A X B O K C Y T U T M
A G C C P F E W N W B F A R K R J B G B O
L O P X Q Y I A Y E L P L S D B A Q V K C
D N J M T E S Q S E H R T W R K W K U Q C
I B H S C U D K W S F Q M K I T K X Q U L
W D V C Q O Y W F B C T T S D N B Q R K O

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »