Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
W S U S R N W A Q R N T B K A L L C M Y M
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L T
T B I E P A N X T N M N C V C K M B Y F K
X E D S J Q E P E C U I V L N X K I U R I
O H L T C G R E O A D H I Q M C J O R C X
N S K H P B O K Y N Y Q A F F A E I R K J
H E N E Y L T L X O Y Y B U M S D D W K B
V D F R V Q C A X I A W T U V W I A U E N
C O G M T N H J M N N V J U Q M B X F W H
P H J I J T A R B Y Q O B H H Q I L V U G
S C S R V D L V N D J H T H L A C X W A D
S H S I F J L W U A U E P Q B J H Q M L D
K S V A E K A A P N A T N E H L G O R D D
A O O M G V H K F H H O D K Y O O R L J J
O R C R L A N P P C K A V V G A Q D Y T Y
F S X U H Q I E G W M B D I A G E E V R E
E L N T X Y D M E U V G M W V A V G H E X
H R G H T G D H G E X K G R E I O U M X V
W F D E Q E A K P R H N Q I D G F H L U E
J G T G J Q H S H A N J X C F B D Y E K P
H S S M F O W M A I I E P L T G C W T O R

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »