Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
X I U T Q V U T R H E Y B J J D B H S K C
I V W N Q T Y O H X G L A N T Y Y A S O O
C D J K Y A W I Y I F F J M M J E D I X D
B E R K O V K E D S K R G H W D Q D X I V
I S R K A P V X D R Y O H X X Q R I P O P
C T K B F N M D H W Y S R D N E P N N C L
W H I S L O Y X A T T H S Y D Y L H A N E
M E Q P F I X B W X V C M B E X D A T S U
P R S X J N D I R F Y H S D O V D L P X N
J M X Y C Y O Q P A J O E D B Y N L O D E
K I O Q E D T Y L P Y D S R A J I A E O X
X R U Q M A D B A A Q E Q V M D W H T O D
Y I M G W N N T N I U S V Q S S A C P B L
O A J E D H N E T D N H N O A E C T S G L
L M N E R C B O I R X K E E X V U O Q Q E
P R B O T W S X S X X K K L I K I R G U N
G U P H E U I V R I R G N L H S D E T F W
J T Y H N A J V A A F F A F O S K N C T Y
I H R Y N R T F E P Q M S W U N I V W F D
C J H B M H Q A L F H U M P D X S R W X O
K G B T J C U P R I V Y B G N A P W V G X

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »