Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
I D Y J D B G R I L X J P L J C W X W O L
F J E W R X C H J R X R V Q H U B U C L H
A Y F L V L C Y I K D B H R T N W D N I M
Y A A R W H N D X W G G B W U E B A E U H
N S C O Q X J D Y N B P J Q R W A E R W D
J Y W Y H C A H L O D E A P M Y T T O Q N
W V M D O H I A V I C B Y P A F G X T I O
T O K P D N M W W N X R H I I A L V C J V
R P J Y Y K R R E Y T J V X R T K R H S H
O P I B K S K P W D O C E L I U N O A T C
S S J A V Q W L V A Q O T L M N D Y L I E
H F H O T O P A X N B E E A R R P P L M X
C H D B K M N N J H G R E Y E B I O A O H
H A P Q V A C T Y C T K R N H K B N H L D
O X Y W K F V I E W U Q M Y T G M C N C K
D K W W L V G S S U K N C C S W K U I R T
E X N H N D N R J C R F F D E O N U D U J
S K J V Q O M A K S N I O X A A V Q D I O
H R A H C N U E B N G U N A P E T O A X N
P C L Q G V J L L K L S N O V A F U H I P
I E V C Y E L R L I C Q K H W U R H A D D

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »