Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
A Y Y D J A K G N J O U T A B J Y X F G H
X B Y N D M D G E D Y S K K V O H T D C H
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L R
U R S I H V X H O B R T X T H G G P Y E I
L L J F T S P Q T J N N U P S T L O J U U
W X I M U L D L C N K W W T E F Q K H N A
R O O N R M O P H R S E C T D C A U M Y Y
Q A E L M G P D A U D Y H U O C R Q Y X F
K H E G A C Q X L A G F N A H I G S K V I
E G G S I P Q A L U A K A R C Q S M Y I J
T C C K R O S C A N T U D M H H I L A E X
K X L Q I H W F H H T C Y K S X O A N B F
O D W G M H S M N I H H N T O U E K F Y B
T Y A Y R E B O I F F F I G R X G Q J W R
U O H R E S F Y D T M D O P V X G Y V T F
O H O A H U I V D B E J N J P C P G V S V
V P H J T J C P A R K S S F X Y N A L B Y
C R H A S I T U H A T U B V Q X N H D I P
W T H X E W E O W L O I O P I P Q J H Y L
M A T I F X G U A K Y E R A G V T H J M Q
K C M B O R Q P E T X V A L O O X Y W V O

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »