Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
W M F A V F T F C G Q M P X Y K E U M D F
J P Q J W U C F X L J V K J H D T V O F A
C V H D C T X V H C P T U A X M F J X I S
D A T X J X O W F C R W C A E Q U H N N J
I U O C E S T H E R M I R I A M R U T H V
R O M K W D T F P Y Q F E I P A U V A P V
N O O W O B S R U C V A D O Y E D U A O P
X W Q Q N E A N Q S U B A Y U P U S K E D
G H Q F S J I I Y E J H P O I L O Y D A S
L N A K Q K O Q O T I I G I D N N V A J S
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L O
H T F M Y X Y H X L N V X K S I T T C V T
V E O A J E Y U W C H N A D Y N I O N G B
J V L F W X B P U J C K P O F A K F W J P
X N E R O T C H A L L A H N I D D A H A U
C H I H V N Y Q N U P H R O S J B P N P K
Y H Y D S I O G O G A T B Y B P F B E X C
A X R O S H C H O D E S H K B S V M X F W
H U Q D J X S V N S Q G K K Q D W M Q X B
T M Y T L R R D H B X U R Y A V V M W K X
V I T B D P E R E B V Y W P S C F Q C L C

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »