Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
A A D N E F D H P W V N K A U B S E K M K
U W T R O S H C H O D E S H A U H S K Q F
W P J I Q H X M L S E F E P M S O T G Q U
Q O M S F P G G S S V G S A W T I H K W B
L D Q P N J K E S G I Q M O A P R E K M T
A H M T B Q R Y S R X J T E J W T R J U K
G V B G I T O T W A V O P L P R L M H E D
W V R Y G J L G X F T Q L D Y F E I B W K
V Y Q D U A R L A S W P N R C D T R Q K N
E D K V I G C S U Q X T B T A R Y I E V C
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L H
S J D H R S K S O W P S O M N F K M K X X
F I V X G L K K W V V B C Q G L I R E A N
N T P X M H S K S W Q R Y L A D U U R J K
U S T C K F H S B E H H J T W D M T C A T
L R L A M L K R A N W J P C U G W H E M Y
I A J H J U W C H N A D Y N I O N Q J V J
R Y D D E I T N I K F W L G H N E L W B S
U N E R O T C H A L L A H N I D D A H D F
X I E I V U B W Q V P C B B L B I Y W J G
R V P A V X Y W B A C Q W I A E T F W J V

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »