Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
H C L Y W J V J B I G E J C X B I V M L P
Q W P N W K U H X T O C F T L I G T J Y T
K B Q R M X M R J P M M N T O O W W W J I
B X P B K X Q U E K N R P E O X O O T F D
V W Q U W C H N A D Y N I O N V K S H H R
L Q X W N A Y F S J R I W J B E S B L E W
Y E S T H E R M I R I A M R U T H B H F G
B G R P B F W H V P V U O K P E G N E E F
V K H Q V L J T F L O O A M A L H Y N S F
Q N E R O T C H A L L A H N I D D A H J A
H M J H Q O O T R H V E C Q D M P Y G O P
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L B
G U R A C M F L S S E X R N I A C M V R G
Y T N R I J F J X I Q O D K Q M Y J J Y A
R N S L A R O H B N N J T M A N U X B E A
V Q F Q V N B S H W I T Y P W A B W B Q Q
A D E E B Q G N T M M H F W V H W G M E B
J B N J V I J Q W V J G Q X Q G X U W F Q
U A R O S H C H O D E S H L L I M T O F A
P C W T U J U B P X L R C P B S U S S X V
W R W W K J N O R T R S L L Y H E R M K Q

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »