Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
A B N Y R Q K F D P L D U L Y B H I V B M
L C R B J T U C J X S D W G J X T E D E W
F T M J G M J J A N G W Y B K V K K Q G F
G K B F C K H Q E F O V I U C W A H D Y J
J C A M P W S N E N S L U C D X S W U U A
S S I P V U E R Q O P U X Y C A Y X V E P
V X L A W C D F M W C S A Q J L D F Q J O
J V A A W O O U N R W N U G J U T L S H V
N E R O T C H A L L A H N I D D A H K L G
F N E I S N C Q A I X G B F S H W F N L F
L O O D O Y H E N C V B O W F S U C M S R
E P I W B G S T D E O O V D U K M P D Q L
M I O L B A O W A W Y K D C V H G F L H A
K O G J I R R X A P I E F N D S Q S K V J
C N V L W E Q U A L A A U L Q Q E E L L X
L U W C H N A D Y N I O N A Y W F P C J V
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L E
R R E S T H E R M I R I A M R U T H N Y L
I T W M F T F K F F L T A Y S V O Y N L R
R E Q L J Q L C A W J Q N Y G F M V D W Q
D P M X Y V U H S T B U H Q T R I L X A G

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »