Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
W N G I P F R M Q D R R C M V N G F J K V
N G V J W S D U W C H N A D Y N I O N G Q
S I U O R H O S G T X M O I S E X R R Y U
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L I
L X V F W U L C C R W J L U A Y D I I W E
Q N S R E J B K J R Q B E A M U V A X S T
U D V A E X Y A R P G J P E L N C G F E Q
L O H X X R P Y P Q P A P O Q H M V M Y G
I F K E B D A R I X F N U O F A U F P F I
B Q C O E D R H B L R T W V G T H X L K N
M L B C J I T K C P G X N E D T T Y Q B K
G R O S H C H O D E S H U T C E G N X K U
L M H B D D I J F F E N C B T U J T B K A
P A N E R O T C H A L L A H N I D D A H V
J R T N L K P X A F C N L G T Q N K A K R
K L R V A N V T T H O H M G U P W A B N K
N Q L U E S T H E R M I R I A M R U T H X
Y B L H J T G E J J F J K G Q H X W F T C
X N M U M H L L A J H O D V N E R M H T R
J U M H Y I C Y G L J F N T Q V N M W Q G
O E C U W V G B D M V Q I C S L T N E N E

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »