Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
H S I R R X E S L C W E B I S A E Q M R B
A Y J U H D K S O V B S R C C N K U U Q N
D L W L Y P D E H D C T W T W X A U K U M
D A A R D P A H D M A H L P J U E L U P B
I O B W D N H V X E Y E V J I W G B F Q A
N L M N H V S V J T V R B I N C M W F O E
H O R K A V E S X R J M O M U H J C X J P
A A H Y W N D Y D K N I S U S N G S J N P
L P O Q R A O H V N Q R I N V A Y F Q Q W
L E B X P A H Q X W O I S X M D I A G J L
A L P W L W C G I X L A M K W Y M B N S X
H T O J A U H S B B C M U N V N K U G L C
C I Q Y N X S V D D Q R S O B I B P C A E
T R B F T P O X W D Q U V F D O W M L I S
O R X I I E R O Q Q N T E V I N C C D M X
R S X T S K U U I F G H U F P T Y M P I D
E J Y H R D H D E D L R D L D J L N Y P H
N T V I A S T D N X R K J X M C Q Y L D P
A J A R E J D U F U K B S N T T K F A J P
R H V Y L K Y T D C O E N J U C P L G H Y
S F A L O M N F D M M H M S C J G T B O O

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »