Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

HideShow resource information
Q Q N V B P O V I R H S B R C X U P J R U
M O P V L I P J B U T H L H N B P L W L K
R T W G B H X V X F U A N Y U M P U T G N
F H P X R N F G D Y R D V D Q S V W Q J T
N S T L E M F O D F M D J D A U C C A T F
Q E P H M B W T L A A I B H Y H K H J Q G
U D D O Q O C F N L I N E A M W B N X H G
S O O M E P P F K T R H J W N P G A S S Y
I H F F J N N B D W I A H R P J P D C M P
O C H E N T H H M C M L U P E I Q Y R Q I
X H S P H P Y X D T R L N L R B I N W I F
O S T H K H G P H W E A U A S S L I D D O
P O Q E K N G G U A H H G N S N B O T C Y
M R J U O H D X P Y T C V T B V V N C D J
G L P V W O L G Y W S T P I D G L L V M G
H F A P L B X E D D E O M S A S B W W S L
U U W W R A M V X O Q R O R Y T B A S S S
H X J A L D R P Q L E E D A Q X B S U O U
I U J Y A F A B A T G N L E N S F N V M F
J N Y F G P Q K A K M K D L F P K Y I T U
T V R K G L C O D I U C G V S S C S H C R

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »