Rol y Fenyw o fewn Iddewiaeth

?
B P E E P H D L O G P O Y W V L P U F U P
O C R G S E L B G N S V U L C W C H E Y O
W O L G H R P U W C H N A D Y N I O N G U
R H Y D D H A W R P L A N T I S R A E L P
N U A H T M E L F C K K E H P W E I O J U
T A Q W A A N V S J M Q I K K D R O Y R Q
I Y D E E S T H E R M I R I A M R U T H W
K G S Y A P W Q J P Q X A D X C M N S C B
I W E R R L H O P U D P L N V H H I D K P
F V H E J V S C D N A M U O B K Q P Y W H
R K L B A Q E B A I N T Q W Q I P R B A F
I L K M Q F D R B H Q C R L U Y N D X P C
Q Y J N D I O Q V E D E H G C K W A K G I
M W K S T B H S B F L M B K T H V Y U W J
N N E R O T C H A L L A H N I D D A H X V
T Y B G N L H Q D G L G J M D U I J C R S
P O D A W V S I K F G P L U W W V W T E V
O L J R J N O K E U F J E V W B Q C T A M
Q F Q U F E R R O L F H L X U H J D E W A
N T P T F T J G P A Y J W W M H V U A M D
E C G E O C K N E L B G X F D U S A L O X

Clues

  • Beth ddisgrifir Miriam fel? (9, 5, 6)
  • beth mae iddewon traddodiadol yn dweud am binah y fenyw? (4, 2, 6)
  • Enwch gwyl i fenywod (4, 7)
  • Enwch matriarchiaid y Beibl (6, 6, 4)
  • enwch y tri mitzvot sy'n gysegredig i fenyw (5, 7, 6)

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Judaism resources »