Proteinau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 16:42

1. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Siap 4D y protein
 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni
1 of 13

Other questions in this quiz

2. Beth ydy 2 asid amino yn cyfuno i greu?

 • Niwcleotid
 • Deupeptid
 • Polypeptid
 • DNA

3. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Kersene
 • Colagen, Ensymau
 • Colagen, Keratin
 • Colgate, Keratin

4. Enghreifftiau o broteinau Globwlaidd/Crwn?

 • Ensymau, Hormonau a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Colagen a Gwrthgyrff
 • Ensymau, DNA a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Keratin a Gwrthgyrff

5. Beth ydy'r adeiledd eilaidd yn disgrifio?

 • Y ffordd mae'r gadwyn o asidau amino yn cael ei blygu mewn i Helics Alffa
 • Yr adeiledd 2D
 • Nifer yr asidau amino mewn protein
 • Faint o fondiau sy'n dal yr Helics Alffa at ei gilydd

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »