Other questions in this quiz

2. Beth ydy adeiledd protein Globwlaidd/Crwn?

 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd cwaternaidd wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Cadwyn polypeptid yn yr adeiledd eilaidd
 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd trydyddol wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Adeiledd ffibrog

3. Beth ydy 2 asid amino yn cyfuno i greu?

 • Deupeptid
 • Polypeptid
 • Niwcleotid
 • DNA

4. Beth ydy'r Adeiledd Trydyddol yn disgrifio?

 • Faint o basau organig sydd yn y protein
 • Y trydydd protein mewn cyfres
 • Sut mae'r Helics Alffa yn plygu mewn ar ei hun i greu siap 3D penodol iawn
 • Adeiledd 2D y protein

5. Beth yw'r bondiau gwahanol sy'n rhan o'r Adeiledd Trydyddol?

 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffilig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Organig, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »