Proteinau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 16:42

1. Beth ydy adeiledd Protein Ffibrog?

 • Sawl cadwyn o asidau brasterog wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder emosiynol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Un cadwyn polypeptid sy'n roi cryfder mecanyddol
1 of 13

Other questions in this quiz

2. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Kersene
 • Colagen, Keratin
 • Colgate, Keratin
 • Colagen, Ensymau

3. Beth ydy'r Adeiledd Trydyddol yn disgrifio?

 • Y trydydd protein mewn cyfres
 • Sut mae'r Helics Alffa yn plygu mewn ar ei hun i greu siap 3D penodol iawn
 • Faint o basau organig sydd yn y protein
 • Adeiledd 2D y protein

4. Enghreifftiau o broteinau Globwlaidd/Crwn?

 • Ensymau, Colagen a Gwrthgyrff
 • Ensymau, DNA a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Hormonau a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Keratin a Gwrthgyrff

5. Beth ydy'r grwpiau tu fewn i asid amino?

 • Grwp Amino, Grwp Carbocsyl
 • Grwp Amino, Grwp Ochrol, Grwp Carbocsyl
 • Grwp Lipid, Grwp Amino, Grwp Ochrol
 • Grwp Amino

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »