Proteinau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 16:42

1. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd
 • Siap 4D y protein
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni
1 of 13

Other questions in this quiz

2. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Kersene
 • Colagen, Ensymau
 • Colagen, Keratin
 • Colgate, Keratin

3. Beth ydy adeiledd protein Globwlaidd/Crwn?

 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd cwaternaidd wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Cadwyn polypeptid yn yr adeiledd eilaidd
 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd trydyddol wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Adeiledd ffibrog

4. Beth ydy'r adeiledd cynradd yn disgrifio?

 • Siap 3D y protein
 • Y dilyniant o asidau amino mewn protein
 • Sut mae'r cadwyn o asidau amino wedi plygu
 • Haen dwbl y protein

5. Beth ydy'r bond sy'n cael ei greu wrth i asidau amino cyfuno?

 • Bond Hydrogen
 • Bond Peptid
 • Bond Ionig
 • Bond Deusylffid

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »