Other questions in this quiz

2. Beth ydy 2 asid amino yn cyfuno i greu?

 • DNA
 • Deupeptid
 • Niwcleotid
 • Polypeptid

3. Beth ydy adeiledd Protein Ffibrog?

 • Sawl cadwyn o asidau brasterog wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder emosiynol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Un cadwyn polypeptid sy'n roi cryfder mecanyddol

4. Beth ydy adeiledd protein Globwlaidd/Crwn?

 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd cwaternaidd wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd trydyddol wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Adeiledd ffibrog
 • Cadwyn polypeptid yn yr adeiledd eilaidd

5. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Ensymau
 • Colgate, Keratin
 • Colagen, Keratin
 • Colagen, Kersene

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »