Other questions in this quiz

2. Beth ydy'r adeiledd cynradd yn disgrifio?

 • Siap 3D y protein
 • Haen dwbl y protein
 • Y dilyniant o asidau amino mewn protein
 • Sut mae'r cadwyn o asidau amino wedi plygu

3. Beth ydy adeiledd Protein Ffibrog?

 • Sawl cadwyn o asidau brasterog wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Un cadwyn polypeptid sy'n roi cryfder mecanyddol
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder emosiynol, adeiledd tebyg i raff

4. Beth yw'r bondiau gwahanol sy'n rhan o'r Adeiledd Trydyddol?

 • Bondiau Organig, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffilig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig

5. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd
 • Siap 4D y protein
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »