Other questions in this quiz

2. Beth ydy'r grwpiau tu fewn i asid amino?

 • Grwp Amino
 • Grwp Amino, Grwp Ochrol, Grwp Carbocsyl
 • Grwp Amino, Grwp Carbocsyl
 • Grwp Lipid, Grwp Amino, Grwp Ochrol

3. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Siap 4D y protein
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni
 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd

4. Beth ydy'r Adeiledd Trydyddol yn disgrifio?

 • Faint o basau organig sydd yn y protein
 • Y trydydd protein mewn cyfres
 • Sut mae'r Helics Alffa yn plygu mewn ar ei hun i greu siap 3D penodol iawn
 • Adeiledd 2D y protein

5. Pa adwaith sy'n torri lawr polypeptidau?

 • Adwaith Hydrolysis
 • Adwaith Di-Peptid
 • Adwaith Cyddwysiad
 • Adwaith Peptid

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »