Proteinau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 16:42

1. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Siap 4D y protein
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni
 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd
1 of 13

Other questions in this quiz

2. Beth ydy'r adeiledd cynradd yn disgrifio?

 • Y dilyniant o asidau amino mewn protein
 • Haen dwbl y protein
 • Sut mae'r cadwyn o asidau amino wedi plygu
 • Siap 3D y protein

3. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Kersene
 • Colagen, Ensymau
 • Colagen, Keratin
 • Colgate, Keratin

4. Beth ydy adeiledd Protein Ffibrog?

 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder emosiynol, adeiledd tebyg i raff
 • Un cadwyn polypeptid sy'n roi cryfder mecanyddol
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn o asidau brasterog wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff

5. Beth ydy'r adeiledd eilaidd yn disgrifio?

 • Y ffordd mae'r gadwyn o asidau amino yn cael ei blygu mewn i Helics Alffa
 • Faint o fondiau sy'n dal yr Helics Alffa at ei gilydd
 • Yr adeiledd 2D
 • Nifer yr asidau amino mewn protein

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »