Other questions in this quiz

2. Beth ydy adeiledd Protein Ffibrog?

 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Un cadwyn polypeptid sy'n roi cryfder mecanyddol
 • Sawl cadwyn o asidau brasterog wedi'u cyfuno i roi cryfder mecanyddol, adeiledd tebyg i raff
 • Sawl cadwyn polypeptid wedi'u cyfuno i roi cryfder emosiynol, adeiledd tebyg i raff

3. Beth ydy adeiledd protein Globwlaidd/Crwn?

 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd cwaternaidd wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd trydyddol wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Adeiledd ffibrog
 • Cadwyn polypeptid yn yr adeiledd eilaidd

4. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni
 • Protein Globwlaidd
 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Siap 4D y protein

5. Pa adwaith sy'n torri lawr polypeptidau?

 • Adwaith Di-Peptid
 • Adwaith Hydrolysis
 • Adwaith Peptid
 • Adwaith Cyddwysiad

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »