Other questions in this quiz

2. Beth ydy adeiledd protein Globwlaidd/Crwn?

 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd trydyddol wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol
 • Cadwyn polypeptid yn yr adeiledd eilaidd
 • Adeiledd ffibrog
 • Cadwyn polypeptid mewn adeiledd cwaternaidd wedi'i blygu mewn ar ei hun i roi siap 3D penodol

3. Beth ydy'r adeiledd cwaternaidd yn disgrifio?

 • Siap 4D y protein
 • Pan fydd 2 neu fwy o gadwyni polypeptid yn y ffurf trydyddol yn cyfuno a'u gilydd
 • Protein Globwlaidd
 • Faint o fondiau sydd rhwng y cadwyni

4. Beth ydy'r adeiledd eilaidd yn disgrifio?

 • Nifer yr asidau amino mewn protein
 • Faint o fondiau sy'n dal yr Helics Alffa at ei gilydd
 • Y ffordd mae'r gadwyn o asidau amino yn cael ei blygu mewn i Helics Alffa
 • Yr adeiledd 2D

5. Beth yw'r bondiau gwahanol sy'n rhan o'r Adeiledd Trydyddol?

 • Bondiau Organig, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffilig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »