Proteinau

HideShow resource information
 • Created by: Liz
 • Created on: 01-03-14 16:42

1. Beth yw'r bondiau gwahanol sy'n rhan o'r Adeiledd Trydyddol?

 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig
 • Bondiau Hydrogen, Ionig, Deusylffad ac Hydroffilig
 • Bondiau Organig, Ionig, Sylffad ac Hydroffobig
1 of 13

Other questions in this quiz

2. Beth ydy'r Adeiledd Trydyddol yn disgrifio?

 • Y trydydd protein mewn cyfres
 • Sut mae'r Helics Alffa yn plygu mewn ar ei hun i greu siap 3D penodol iawn
 • Faint o basau organig sydd yn y protein
 • Adeiledd 2D y protein

3. Enghreifftiau o Broteinau Ffibrog?

 • Colagen, Keratin
 • Colgate, Keratin
 • Colagen, Kersene
 • Colagen, Ensymau

4. Beth ydy'r adeiledd cynradd yn disgrifio?

 • Siap 3D y protein
 • Y dilyniant o asidau amino mewn protein
 • Sut mae'r cadwyn o asidau amino wedi plygu
 • Haen dwbl y protein

5. Enghreifftiau o broteinau Globwlaidd/Crwn?

 • Ensymau, Colagen a Gwrthgyrff
 • Ensymau, DNA a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Hormonau a Gwrthgyrff
 • Ensymau, Keratin a Gwrthgyrff

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all DNA, genetics and evolution resources »