Physics-EVERYTHING (all in welsh sorry)

HideShow resource information
  • Created by: yaz15
  • Created on: 31-12-15 15:58
Beth yw problemau amgylcheddol olew os yw'r cynnyrch gwastraff yn CO2?
Cynhesu byd eang.
1 of 6
Beth yw problemau amgylcheddol niwclear os yw'r cynnyrch gwstraff yn defnydd ymbelydrol?
Wastraff yn cael ei rhoi o dan y Ddaear.
2 of 6
Beth yw problemau amgylcheddol glo os yw'r cynnyrch gwastraff yn sylffwr deuocsid?
Glaw asid.
3 of 6
Beth yw'r rheswm pam nad oes angen amddiffyn disgyblion dosbarth rhag ymbelydredd Alffa?
Mae methu teithio trwy'r croen.
4 of 6
Pa broses sy'n trosglwyddo gwres o gwmpas yr ystafell?
Darfudiad
5 of 6
Pa broses sy'n trosglwyddo gwres yn uniongulchol (directly) i rywun sy'n eistedd mewn cadair o flaen y gwresogydd?
Pelydiad
6 of 6

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth yw problemau amgylcheddol niwclear os yw'r cynnyrch gwstraff yn defnydd ymbelydrol?

Back

Wastraff yn cael ei rhoi o dan y Ddaear.

Card 3

Front

Beth yw problemau amgylcheddol glo os yw'r cynnyrch gwastraff yn sylffwr deuocsid?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth yw'r rheswm pam nad oes angen amddiffyn disgyblion dosbarth rhag ymbelydredd Alffa?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Pa broses sy'n trosglwyddo gwres o gwmpas yr ystafell?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Electricity resources »