Obojživelníci

HideShow resource information
  • Created by: bmach
  • Created on: 14-03-15 17:08
Co je skupina obojživelníků?
Přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci
1 of 21
Jak jsou vázáni na vodu?
Na vodu jsou vázáni především rozmnožováním
2 of 21
Kdy vznikli, jak,a jaké délky dosahovali?
Vznik v prvohorách z lalokoploutvých ryb, dosahovali délky až 1m
3 of 21
Co je latimérie?
Lalokoploutvá ryba; živoucí fosílie
4 of 21
Co jsou nejstarší známí obojživelníci a kdy vznikli?
Krytolebci; Prvohory, před 360 mil. lety
5 of 21
Kdy v prvohorách vznikli obojživelníci?
v Devonu
6 of 21
Co jedí?
hmyz
7 of 21
Kdy se objevily žáby?
Objevily se v druhohorách, před cca 150 mil. let
8 of 21
Jsou někteří obojživelníci chráněni něčím?
Všichni obojživelníci jsou chráněni zákonem
9 of 21
Na jaké skupiny se dělí obojživelníci?
Ocasatí (mloci, čolci) a Bezocasí (žáby)
10 of 21
Jak střídají život na souši a ve vodě?
život na souši; rozmnožování trvale ve vodě
11 of 21
Kde žijí pulci a kde dospělci?
dospělci na souši; pulci ve vodě
12 of 21
Co se děje s tělem při vývoji?
rozsáhlá anatomická přestavba dýchacích orgánů, cévní a svalové soustavy
13 of 21
Jsou obojživelníci bioindikátoři?
Ano
14 of 21
Kde nežijí obojživelníci?
ve slaných vodách
15 of 21
Jakou mají tělesnou teplotu?
Jsou studenokrevní obratlovci
16 of 21
Co je anabioza?
Když jsou nepříznivé podmínky; něco jako zimní spánek; životní funkce na minimu
17 of 21
Jak se nazývá životní cyklus obojživelníků?
metamorfoza
18 of 21
Popiš vývoj.
Vajíčko-Larva (Pulec)-Dospělec
19 of 21
Čím jsou vajíčka obalena?
slizovitý, rosolovitý obal
20 of 21
Čím dýchá pulec?
Dýchá žábry
21 of 21

Other cards in this set

Card 2

Front

Jak jsou vázáni na vodu?

Back

Na vodu jsou vázáni především rozmnožováním

Card 3

Front

Kdy vznikli, jak,a jaké délky dosahovali?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Co je latimérie?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Co jsou nejstarší známí obojživelníci a kdy vznikli?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Obojživelníci resources »