Vodík

?
  • Created by: bmach
  • Created on: 12-04-15 14:35
Vyjádři zlomkem, kolik tvoří nekovy prvků
1/3
1 of 14
Vysvětli přípravu vodíku
reakcí kyseliny chlorovodíkové a zinku se uvolnˇuje plynný vodík, důkazem je štěknutí
2 of 14
Vyjmenuj vlastnosti vodíku
výbušná směs; bez barvy, bez chuti, bez zápachu; 14x lehčí než vzduch; hoří
3 of 14
Vysvětli hoření vodíku
Vodík hoří namodralým plamenem; hoří v přítomnosti kyslíku; při reakci vzniká voda
4 of 14
Vytvoř rovnici vody
2H2+O2=H2O
5 of 14
Jaké molekuly tvoří plynný vodík?
Tvoří dvouatomové molekuly
6 of 14
Vyjmenuj izotopy vodíku
Lehký vodík, deuterium, radioaktivní
7 of 14
Jak se vyskytuje v přírodě?
ve vesmíru, až 90% je zastoupení prvku ve vesmíru, slunco je převážně tvořeno vodíkem, na Zemi je jako třetí nejrozšířenější prvek; kyseliny, organické sloučeniny, cukry, tuky, bílkoviny
8 of 14
Je vodík biogenní prvek a co to znamená?
Ano; je to prvek, který se podílí na tvorbě živých organismů
9 of 14
Na co se používá?
vzducholodě, naplně do meteorologických balonů, kapalný vodík, raketové motory, potravinářský průmysl, ocelové lahve označené červeným pruhem, vodíková bomba
10 of 14
Vytvoř rovnici pro sulfan
H2+S=H2S
11 of 14
-//- amoniak
3H2+N2=2NH3
12 of 14
-//- methan
C+2H2=CH4
13 of 14
-//- chlorovodík
H2+Cl2=2HCl
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Vysvětli přípravu vodíku

Back

reakcí kyseliny chlorovodíkové a zinku se uvolnˇuje plynný vodík, důkazem je štěknutí

Card 3

Front

Vyjmenuj vlastnosti vodíku

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Vysvětli hoření vodíku

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Vytvoř rovnici vody

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all Nekovy resources »